Transformatie van de arbeidsmarkt

De Nederlandse Topsectoren roepen in de aanloop naar een nieuw kabinet op om juist nu te blijven investeren in mensen. Zij bepleiten een investering van 50 miljoen euro per jaar in de komende vier jaar voor onder meer de opschaling van Learning Communities waarin het werken, leren en innoveren elkaar versterken. Die investering is hard…

Maritiem: Hybride docenten slaan brug tussen onderwijs en praktijk

Een hybride docent is iemand die een deel van de week lesgeeft en de rest van de week in de praktijk werkt. Het kennis- en opleidingsinstituut voor scheepvaart, transport en havenindustrie STC Group maakt sinds twee jaar met succes gebruik van deze bijzondere docenten. Het resultaat is een vruchtbare kruisbestuiving tussen onderwijs en het bedrijfsleven.