Over Water, Wereldwerk!

Water, Wereldwerk! is het online platform van de Human Capital Agenda van Topsector Water & Maritiem. Zit je op school, studeer je, geef je les of werk je – sinds kort of langer – in de watersector? Op Water, Wereldwerk! vind je alle informatie over educatieve activiteiten, programma’s en opleidingen.

Topsector Water & Maritiem werkt aan het interesseren, opleiden en binden van gekwalificeerde professionals voor de organisaties in de Topsector Water- en Maritiem. De Human Capital Agenda is het programma waarin al deze activiteiten staan beschreven, onderverdeeld in vier actielijnen (Imago & Instroombevordering, Onderwijs en Innovatie, Leven Lang Leren en Internationalisering). Water, Wereldwerk! biedt een overzicht van projecten en activiteiten. Wil jouw organisatie ook betrokken zijn of een activiteit starten of ondersteunen? Neem contact op met het programmamanagement van de Human Capital Agenda via info@tswater.nl

Wijzigingen of nieuwe informatie voor onlineplatform Water, Wereldwerk? redactie@waterwereldwerk.nl