Voor het virtueel ontwerpen van dijken zijn specifieke vaardigheden nodig. De topsectoren willen dat dit soort kennis op grote schaal in praktijk kan worden gebracht. Foto: Witteveen+Bos.

 

De topsectoren willen ervoor zorgen dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van medewerkers op voor Nederland cruciale gebieden. Daarom hebben de topsectoren op 11 november samen met het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) de ‘Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

De topsectoren en willen met deze aanpak innovaties sneller in de praktijk brengen en bijdragen aan opschaling. Dat vraagt om het slim organiseren van innoveren, werken en leren in learning communities. Nieuw is dat Human Capital integraal onderdeel is van alle onderzoeken, projecten en acties van het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid.

 

100 learning communities in 2023

In 2023 willen de topsectoren honderd learning communities realiseren via fieldlabs, meetingpoints, living labs, skillslabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, lectoraten en practoraten. In een learning community komen onderwijs, wetenschap en de praktijk samen. Hiermee zetten topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de Human Capital aanpak. Nieuwe kennis en ervaring rond de maatschappelijke uitdagingen komt daarmee sneller op de werkvloer, in het onderwijs en bij bedrijven.

 

Onderzoek learning communities en human capital

Onderzoek is een tweede belangrijke actie. Zo continueren de topsectoren samen met NWO een meerjarig onderzoeksprogramma naar learning communities als onderdeel van het Kennis- en Innovatie Convenant ’20-‘23. De topsectoren hebben de ambitie 30 miljoen euro te investeren. De topsectoren willen leren van de human capital aanpak en volgen dat in de programma’s van de onderzoeksconsortia. Ook trekken de topsectoren samen op in arbeidsmarktonderzoek. Zo wordt er een vervolg gegeven aan het ‘Onderzoek arbeidsmarkt ICT met topsectoren’ over de gevraagde digitaliseringsdeskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.

 

Vervolg

De topsectoren publiceren en delen de opbrengsten van de roadmap met hun partners, zoals NWO, de SER, VNO/NCW, MKB-Nederland, de onderwijsorganisaties, O&O-fondsen, Groenpact, Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de vakdepartementen. Zo zorgen de topsectoren ervoor dat mensen en bedrijven goed voorbereid zijn op het werk van morgen. De topsectoren zijn: Energie, Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, HighTech Systemen en Materialen, Chemie, Water & Maritiem en Logistiek en het team ICT (dutch digital delta).

 

Roadmap Human Capital topsectoren 2020-2023

Samenvatting roadmap