Het tweejarige studiebeurzenprogramma van het Human Capital Programma van Topsector Water & Maritiem bestaat zes jaar. Een jaarlijkse terugkomdag brengt de verschillende generaties beursstudenten / waterambassadeurs met elkaar in contact rond een interessante casus of locatie. Deze jonge traditie voerde de (ex-)waterambassadeurs vlak voor de zomer naar de RDM Campus in Rotterdam.

Bezoek RDM

Waterambassadeurs en alumni bezoeken innovatie-faciliteiten RDM Campus

Binnen het studiebeurzenprogramma worden regelmatig excursies georganiseerd. Daarbij staat telkens een van de drie TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) centraal; Deltatechnologie, Watertechnologie en Maritieme Technologie. Op 21 juni jl. was het podium voor de TKI Maritieme Technologie. Studiebeursstudenten en alumni brachten een gezamenlijk bezoek aan de RDM Campus in Rotterdam. De excursie werd georganiseerd door Netherlands Maritime Technology en Maritime Delta. Hilde Veeken en Sanne De Vleesschhouwer gaven een presentatie over Maritime Delta. Vervolgens vertelden jonge ondernemers van Smart-Ship over mens-machine interactie in de scheepsvaart. De waterambassadeurs leerden van alles over ‘controls’ en haptische ‘handles’. Het woord ‘haptiek’ belandde daarmee in de wordcloud aan het einde van de dag bij de vraag ‘Wat verraste je het meest?’

Presentatie

Presentatie bij excursie RDM Campus

Brede blik

De waterambassadeurs kregen vervolgens een rondleiding over de RDM Campus waar zich allerlei faciliteiten voor studenten en start-ups vinden. Ze kregen onder meer een toelichting op het waterstoflab, een opleidings- en testcentrum voor de productie, transport én toepassing van waterstof. Bij een presentatie van scheeps-/offshorebouwer IHC over duurzaam baggeren kwam de brede maatschappelijke blik van de waterambassadeurs naar voren. Ze stelden vragen over effecten van maritieme activiteiten op de zee- en oceaanbodem en over de circulariteit van de schepen. “Nemen jullie schepen terug en bouwen jullie ze dan om naar schone brandstof schepen? Dat zou pas echt duurzaam zijn!” Het antwoord was dat IHC al veel staal hergebruikt en dat de maritieme industrie zeker een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft voor de zogenaamde scheepskerkhoven. De presentator van IHC moedigde de studenten aan: “Blijf deze vragen stellen, nu tijdens je studie, maar ook als je straks werkt! Dit is essentieel om de maritieme business te vernieuwen en om als bedrijf beter te worden.” Verder werd nog benadrukt dat ‘beter worden’ ook mogelijk is door middel van niet-traditionele techniek, bijvoorbeeld door goed te zijn in data.

waterambassadeurs

Innovatie faciliteiten RDM Campus

Excursie naar KWR

In april dit jaar bezochten de waterambassadeurs kennisinstituut KWR Water Research Institute in Nieuwegein, dat hiermee de TKI Watertechnologie vertegenwoordigt. Het bezoek bleek een wederzijds genoegen voor zowel de studenten als KWR. “Een aanrader hoor, bezoek van de waterambassadeurs van de Topsector Water & Maritiem! Masterstudenten met slimme vragen en goede suggesties”, twitterde het kennisinstituut na afloop.

Dit najaar staat de laatste TKI op de agenda: Deltatechnologie. Intussen werkt het programmamanagement van de Human Capital Agenda aan een vernieuwing van het studiebeurzenprogramma. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Waterambassadeurs bezoek

Waterambassadeurs bezoeken waterstoflab H2Energylab