Een denktank is een lokaal event waarbij jongeren en experts met verschillende achtergronden samenkomen om een oplossing te vinden voor een lokaal water gerelateerde uitdaging. 

‘Droogte’ is in dit eerste jaar gekozen als thema voor de denktank 2021. Het kick-off event is live te volgen op 17 mei en wellicht word jij geselecteerd voor de finale op 21 september in Den Haag. Op verschillende plekken in het land worden denktanks ingericht. Je kan meedoen als individu, team of inschrijven als mede-organisator. Tijdens de denktank worden lokale uitdagingen door belanghebbenden ingebracht. Lokale uitdagingen met ‘droogte’ als thema zijn bijvoorbeeld de invloed van zout voor een boerenbedrijf, het zakken van grondwaterpeil, het stijgen van de zeespiegel, overlast bij heftige regenbuien, breuken in dijken, watertekort, watergebruik. Multidisciplinaire teams wordt gevraagd om mee te denken over een oplossing. Kijk op de kaart waar en vooral wanneer je in Nederland mee kan doen. Mocht je zelf een uitdaging hebben, meld je dan ook aan. Samen bereiken we meer.

Meedoen?

Ben je boven de 13 jaar? Studeer je aan het vo, mbo, hbo, of wo? Of werk je als docent, onderzoeker, lector, practor? In een groep of als wilde gans? Ja, je kan meedoen. Dit initiatief is om mensen met elkaar te laten samenwerken. Of je nu al veel ervaring heb of niet. Juist wanneer je input krijgt uit een totaal andere hoek dan je mede geschoolde, dan ontstaat er glans. En daar zijn we naar op zoek: unieke samenwerkingen voor vernieuwende glansrijke kansen.

Waarom?

We werken graag samen aan een krachtige, innovatieve, toekomstbestendige- & behendige en slagvaardige watersector.

De watersector ontwerpt, bouwt en werkt aan kansen en innovaties voor een veel duurzamere samenleving. Zo kan de watersector bijvoorbeeld opsporen waar een corona uitbraak is. En wist je dat een waterzuiveringsbedrijf grondstoffen levert uit gefilterd afvalwater? Veel kleding en technisch apparatuur komt via de oceanen naar Nederland. Schone schepen, slimme havens en snel transport is nodig om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Ook zijn er nieuwe uitdagingen door de groeiende wereldbevolking of het stijgen van het zeeniveau. Dit betekend dat nieuwe expertise en grensoverschrijdende samenwerkingen essentieel zijn om hoofd te bieden aan alle kansen en bedreigingen.   

Nieuwe ideeën en samenwerkingen willen we vangen door een serie thematische evenementen te organiseren met én door een divers partnernetwerk. We noemen deze serie denktanks. Elk jaar wordt een ander thema onder de loep genomen. Heb jij, weet jij of wil jij nadenken over deze steeds vaker voorkomende uitdaging, meld je aan. Wij organiseren gezamenlijk een verbindend en faciliterend platform voor samenwerking, inspiratie, lessen, groei en praktische ondersteuning.

Kick-off

Op maandag 17 mei wordt tussen 12:30-13:30 de landelijke online kick-off georganiseerd. Leer meer over droogte, de uitdagingen voor Nederland in dit overwegend natte klimaat en wat de effecten voor boeren, burgers, steden en natuur is. 

Finale

De dag voor prinsjesdag op 20 september is een speciaal overleg gepland voor allerlei regionale en landelijke bestuurders op het gebied van water. Denk aan Dolf Kern staf deltacommissaris en Tanja Klip; voorheen dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe nu Eerste kamerlid VVD. Zij zullen naast minimaal één andere expert de jury vormen voor deze denktank droogte. Valt er wat te winnen? Jazeker, het winnende idee zal live met jou en je teamleden besproken worden door deze unieke vakjury in Den Haag. Pitch jouw bevindingen en oplossing in een pecha-kucha presentatie en zet deze online via instagram met #denktankdroogte. We zullen vanaf 17 mei tot 20 september ieders oplossing aandacht geven via Instagram @waterwereldwerk. Begin september, na het laatste event zal de voorselectie van 6 finalisten bekend worden gemaakt. Wellicht blijft jouw pitch niet alleen bij theorie maar wordt deze middels het netwerk realiteit. Samen sterker voor een krachtige, innovatieve, toekomstbestendige- & behendige en slagvaardige watersector!

Partners

ClimateCafé, Waterprof, Hanzehogeschool Groningen, WDODelta, Zwolle Climate Campus, PPT FCB04 Zwolle regio, Nationaal Watertraineeship, Acacia, Gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Topsector Water & Maritiem, Minsterie Infrastructuur & Waterstaat.