Van je hobby je studie én je werk maken!

De onderwaterwereld voor de meeste een onbekende wereld, niet voor mij als zo lang als ik me kan heugen was ik bezig met alles wat op en om de sloot heen leefde.

Vooral de vissen trokken mijn aandacht. Na VMBO te hebben afgerond besloot ik dan ook te zoeken naar een MBO-opleiding die iets te maken had met water. Het werd de opleiding ‘sportvisserij’ die gaandeweg steeds meer richting waterbeheer ging. Tijdens mijn afstudeerproject met als onderwerp de ‘vismigratierivier’ kwam ik erachter dat ik de technische onderbouwing miste. Ik wilde verder studeren en besloot voor Land- en Watermanagement te kiezen. Een relatief technische studie met daarnaast een landschappelijk component. In het derde jaar besloot ik me toch weer verder in de visserij te willen verdiepen. Ik besloot te starten aan de minor ‘Sustainable fisheries and aquaculture’ (duurzame visserij en viskweken). Tijdens de minor kwam ik er achter dat het visserijbeleid mij erg trekt.

Naast mijn studie ligt mijn passie bij het vissen en op deze manier wil ik dan ook mensen enthousiasmeren voor een baan in de watersector.

In mijn vrije tijd maak ik dan ook vistrips naar allerlei hoeken van de wereld, op mijn Facebookpagina hou ik iedereen op de hoogte van mijn laatste vangsten.

Geschreven door waterambassadeur TopsectorWater Dave van Balkum


Van je hobby je studie én je werk maken! was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Marker Wadden met Baggernet

Op 20 oktober organiseerde Platform Baggernet samen met Rijkswaterstaat een themadag over de Marker Wadden. Een aantal studenten mocht hier via Delta Talent bij zijn.

Voor de studenten een mooie kans om professionals uit verschillende werkvelden te ontmoeten, de praktijkverhalen te horen, en per schip de werkzaamheden aan dit nieuwe stukje Nederland ter plekke te bekijken!

De studenten hebben, ieder vanuit hun eigen studieachtergrond en interesses, een blog geschreven. Wat viel hen op? Welke interessante uitdagingen signaleerden zij? En welke adviezen geven zij de organisaties mee? Hieronder het verhaal van Laura Coumou.

“Het publiek bestond met name uit mannen en weinig jongeren. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor de Topsector Water die meer jongeren actief wil betrekken bij de watersector. En wat meer vrouwen kan ook geen kwaad, toch?”

Donderdag 20 oktober vroeg in de ochtend gaat de wekker. Alleen ditmaal niet om te studeren, maar om deel te nemen aan de themadag van Baggernet “Van Baggerspecie naar vogelparadijs… De Marker Wadden”! Via Delta Talent mocht ik samen met 4 andere studenten aansluiten bij deze bijeenkomst. Tijdens de themadag hebben we van alles te horen gekregen over het ontstaan van het idee van de Marker Wadden tot aan de verwachtingen voor de toekomst en hebben we de voortgang met eigen ogen kunnen zien vanaf een boot.

Iedereen verzamelde zich in het museum ‘Nieuw Land’ in Lelystad, een toepasselijke locatie voor een dag over de Marker Wadden. Het was duidelijk dat de dag voor en door baggeraars georganiseerd was: het publiek bestond met name uit mannen en weinig jongeren. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor de Topsector Water die meer jongeren actief wil betrekken bij de watersector. En wat meer vrouwen kan ook geen kwaad, toch? Misschien dat de organisatie de volgende keer meer studenten/jongeren bij dergelijke themadagen kan betrekken? Tenslotte moeten die uiteindelijk de werkzaamheden voortzetten!

De ochtend bestond uit praatjes over het project van de betrokken partijen Rijkswaterstaat, Boskalis, Natuurmonumenten en Deltares. Ik vond het interessant om te horen hoe het hele traject verlopen is en verder zal gaan, en wat hier bij komt kijken. Het traject is behoorlijk snel doorlopen gezien de omvang van het project: in circa 4 jaar ligt het eerste deel van de eilanden al boven water. Omdat de dag door Baggernet georganiseerd werd, viel het mij mee dat er ook vrij veel ecologische aspecten toegelicht werden.

De eilanden worden opgevuld met slib in plaats van zand. Over het gedrag van dit slib — zeker in interactie met flora en fauna — is nog vrij weinig bekend, dus is ‘learning by doing’ erg belangrijk. Ik ben erg benieuwd of de geschatte inklinking van de eilanden uitkomt, of dat er over een paar jaar onverwacht alsnog een extra laag slib gestort moet gaan worden. Daarnaast ben ik erg benieuwd hoe groot de impact van de Marker Wadden op de slibconcentratie in het Markermeer gaat zijn. Als het slib in het water komt door erosie van de metersdikke laag klei op de bodem van het meer, ben ik bang dat de Marker Wadden slechts zeer lokaal invloed gaan hebben. Tenslotte viel mij op dat het project de Marker Wadden heet, terwijl er in het Markermeer geen getij is zoals in de Waddenzee. De verschillen in waterniveau komen bij de Marker Wadden puur door opstuwing door de wind. Ik ben erg benieuwd of dit verschil in dynamiek nog zorgt voor andere ontwikkelingen in morfologie, flora en/of fauna dan we gewend zijn van de Waddeneilanden en zandbanken in bijvoorbeeld de Westerschelde. Al met al denk ik dat dat goed monitoren op korte en langere ruimtelijke schaal en tijdschaal erg belangrijk is. Zo kunnen we al deze uitdagingen begrijpen en toepassen bij het vervolg van het project hier en bij vergelijkbare projecten elders.

‘s Middags zijn we aan boord gegaan van de boot die ons naar de Marker Wadden voer. In de tussentijd konden we discussiëren met andere aanwezigen. We zijn de toekomstige haven binnen gevaren en konden zo de werkzaamheden duidelijk zien. De zanddammen waren goed zichtbaar en de havenhoofden waren al grotendeels met stenen bedekt. Overal waren ze bezig met kranen, bulldozers en verschillende soorten boten. Helaas waren de slibdelen nog net niet boven water te zien. Ik had al gehoord dat het project groot was, maar als je er staat zie je pas hoe groot het écht is. En dan te bedenken dat dit pas fase 1 is en de plannen nog veel grootser zijn!

Op de terugweg op de boot lichtte een landschapsarchitect van het ontwerpbureau VISTA verschillende aspecten van het ontwerp van de Marker Wadden nog wat verder toe. Ik wil Delta Talent — in het specifiek Elma — en Baggernet bedanken voor het organiseren van deze geslaagde en leerzame dag. Ik ben blij dat we er bij mochten zijn en kom vast nog vaker terug bij de Marker Wadden om te zien hoe het zich verder gaat ontwikkelen.

Geschreven door Laura Coumou ambassadeur Topsector Water en student Earth Surface and Water, Universiteit Utrecht.


Marker Wadden met Baggernet was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Kunst, cultuur en water

Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 bezit hét waterprogramma van Leeuwarden. Het doel van het programma is om mensen te betrekken bij de waterwereld.

(foto: Leeuwarder Courant)

Om bijvoorbeeld meer jongeren te interesseren voor opleidingen op het gebied van water, meer banen te creëren in de watersector en meer mensen te attenderen op alle aspecten van ons watersysteem. De Friese kennis en ervaring wordt getoond aan de wereld, wat leidt tot meer bedrijven die zich vestigen in Fryslân en meer export voor de huidige bedrijven. Er zijn binnen het waterprogramma diverse onderwerpen waaronder; Beleefroute: Fryske Waterspots, Beleefroute: Liwwadder Water, Water Educatie, Water War, Leliepaviljoen, Waterbar, Waterverhalen: DNA Friese Vlag, Leeuwarden-Potmarge-oas en de WaterParade.

Als waterambassadrice in naam van Rijkswaterstaat ben ik gevraagd om mee te werken in dat laatste; de WaterParade in het kader van Leeuwarden als culturele hoofdstad welke ook meteen de spectaculaire opening zal vormen van het Water Connecting program in het voorjaar van 2018. Het idee van de WaterParade ten eerste is om mensen meer waterbewust te maken.

Hiernaast is het idee ontstaan om het thema plastic soep (schoon water) centraal te zetten door een parade op het water van mode gemaakt uit plastic door professionele en amateur kunstenaars. Bij dit project worden ook de onderwijsinstellingen aangehaakt met de vraag om de mode te verzorgen. Uiteraard zullen de leerlingen/ studenten meer leren over de verschillende waterthema’s.

Water zal in al haar vormen voorbij komen, bijvoorbeeld verhalen uit de waterhistorie, de nieuwste innovaties en de impact van klimaatverandering. Bewoners van Leeuwarden en Fryslân en bezoekers raken gefascineerd door water!

Nieuwsgierig geworden naar de mode en alles daaromheen? Ik ga er meer over schrijven dus houd mijn stukjes zeker in de gaten!

Geschreven door: waterambassadeur Topsector Water Anouk Blok


Kunst, cultuur en water was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

De Irrawaddy delta in Myanmar: je grootste vriend maar ook je grootste vijand

Als er ergens waterproblemen zijn in de wereld en het land heeft zelf niet genoeg kennis om de problemen op te lossen wordt er al snel naar ons kikkerlandje gekeken.

Impressie Yangon met de Pagoda (boeddhistische tempel) op de achtergrond.

“Bring in the Dutch” wordt er vaak geroepen. Want waar wij het heel normaal vinden om onder de zeespiegel te wonen is dit voor de meeste landen heel raar en willen ze graag weten hoe wij dit allemaal doen in ons dichtbevolkte land. Net als Nederland heeft Myanmar een grote rivier die vanuit het gebergte dwars door het hele land loopt en uiteindelijke via een grote delta in zee uitmondt. Alleen waar de Rijn in Lobith Nederland binnenstroomt met een normale afvoer van 1300 m3/s, stroomt er door de rivier in Myanmar, de Irrawaddy rivier, wel 40000 m3/s water, meer dan 20 keer zoveel! Ze noemen de rivier daarom ook wel de levensader van het land.

Voor mijn studie waterbouw aan de Technische Universiteit in Delft ga ik 3,5 maand stage lopen bij een projectteam in Myanmar die een plan gaat ontwikkelingen om de waterproblemen in de delta op te lossen. Ik verblijf de komende tijd in Yangon, de grootste stad van het land.

Landkaart van Myanmar met onderaan de Irriwaddy Delta (Ayeyarwady) en Yangon (Rangoon) waar ik verblijf

Laat ik eerst beginnen iets over het land Myanmar te vertellen. Misschien heb je nog nooit van dit land gehoord of ken je het onder de oude naam Birma. Het land ligt in Azië tussen Thailand en Bangladesh. Het is zo’n 17 keer zo groot als Nederland en er wonen ongeveer 60 miljoen mensen. Wat er bijzonder is aan dit land is dat het 40 jaar is afgesloten van de rest van de wereld, omdat de junta (militaire dictatuur) de macht had gegrepen in het land en de grenzen dichtgooide. Sinds een aantal jaar zijn de grenzen weer open nu er een nieuwe regering is en kunnen mensen weer vrij de grenzen over. Echter heeft dit er toe geleidt dat er vrij veel armoede heerst en het land heeft stilgestaan waar de rest van de wereld enorme ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Hierdoor lijkt het wel alsof je 10 jaar terug in de tijd gaat als om je heen kijkt. Alles wordt op straat verkocht, je kan bijna alleen maar contant betalen en de bevolking spreekt zo goed als geen Engels. Nu het land weer bereikbaar is komt er een spannende tijd aan. De economie gaat enorm groeien, omdat het weer handel kan doen met de rest van de wereld en hierdoor zal het land als geheel snelle ontwikkelingen gaan ondervinden. Dit heeft veel goede gevolgen, maar er moet natuurlijk wel een hoop gebeuren om het land klaar te maken voor deze ontwikkelingen.

Water is van essentieel belang voor deze ontwikkelingen. Het water in de Irrawaddy rivier is nu nog erg schoon en wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Het grootste gedeelte wordt gebruikt voor landbouw, wat de belangrijkste bron van inkomsten is voor het land. In de delta leven vooral arme boeren die op hun stukje land rijst verbouwen met water uit de rivier. Daarnaast wordt het water gebruikt voor transport en om energie op te wekken. Zoals in veel deltagebieden in de wereld is er ook veel olie en hout wat natuurlijk ook erg belangrijk is voor het land. Door de ontwikkelingen wordt er verwacht dat de hoeveelheid water nodig voor landbouw, drinkwater en energie sterk zal toenemen, wat niet zomaar zonder gevolgen is. Er moet natuurlijk genoeg water overblijven voor de boeren die onderaan de rivier wonen en dit water moet vooral ook schoon blijven. Echter is het water niet alleen de grootste vriend van de bevolking, maar ook de grootste vijand. Elk jaar is er een orkaanseizoen in Myanmar en in sommige delen van het land veroorzaakt de hevige regenval een overstroming van de rivier. Dit zorgt niet alleen voor veel schade aan bijvoorbeeld huizen, maar ook de rijstvelden wordt vernietigd waardoor de oogst mislukt. Voor deze arme boeren is de opbrengst van de rijst hun enige bron van inkomsten dus de gevolgen voor hun zijn nog groter. Daarnaast is er nog een groot probleem. Onderaan de delta stroomt het zoete rivierwater in de zoute zee. Als er minder zoet water door de rivier stroomt zal het zoute water verder de delta intrekken. Dit zoute water zorgt ervoor dat het land niet meer vruchtbaar is voor landbouw. Ook zeespiegelstijging kan dit probleem nog eens versterken. Door dit alles is het nodig dat er een plan voor de toekomst wordt gemaakt waarin de maatregelen staan beschreven om de delta toekomstbestendig te houden. Een groep Nederlandse bedrijven is deze uitdaging aangegaan samen met een aantal bedrijven en overheden in Myanmar. Je snapt wel dat er niet 1 oplossing is voor alle problemen maar heel veel verschillende mogelijkheden zijn, wat het allemaal erg lastig maakt. Daarnaast is het land arm en is er weinig geld beschikbaar om de plannen uit te voeren. Toch is er goede hoop dat door een hechte samenwerking tussen Nederland en Myanmar een oplossing gevonden kan worden voor de Irrawaddy delta.

Wat daarom belangrijk is om te beseffen is er nog heel veel te doen is op het gebied van water en dat wij als Nederland proberen een steentje bij te dragen om andere landen te helpen. Je ziet dus dat de Nederlandse waterkennis niet alleen binnenlands blijft, maar ook een belangrijk exportproduct is voor ons land. Het mooie ervan is dat je hiermee echt de mensen in het land kan helpen en voor een betere toekomst kan zorgen voor de mensen nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Dit maakt het werken in de watersector erg mooi en van essentieel belang.

Dit is het eerste verslag van wat ik precies ga doen. Ik hoop dat komende tijd nog wat stukjes te kunnen schrijven met foto’s om een beter beeld te krijgen van de delta en het land Myanmar. Ik hoop dat ik jullie al een beetje enthousiast heb kunnen maken om ook mijn volgende stukken te lezen.

Jasper


De Irrawaddy delta in Myanmar: je grootste vriend maar ook je grootste vijand was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Doe mee! Data Challenge 2017 voor beter waterbeheer

Hoe halen wij het meeste rendement uit water? Op deze vraag willen we graag een antwoord krijgen tijdens de Data Challenge 2017, georganiseerd door diverse partners in het programma Slim Watermanagement.

De organisatoren dagen iedereen uit die interesse heeft in het analyseren en toepassen van data. De case is het aan- en afvoergebied van het Noordzeekanaal en het Amsterdam- Rijnkanaal.

Schrijf je in vóór 19 mei 24.00 uur. En wees snel, want er is maar ruimte voor maximaal 30 inschrijvingen.

Op zoek naar rendement
In de Data Challenge 2017 gaan we op zoek naar manieren om zoveel mogelijk maatschappelijk, ecologisch of economisch rendement uit een m3 water te halen. De deelnemende partijen stellen hiervoor hun data open. Heb je een goed idee voor een statistische techniek, een advies, een visualisatie, een app of iets anders? Doe dan mee aan de Data Challenge. Welk middel je kiest maakt dus niet uit, het gaat om het resultaat.

Waarom deze Challenge?
Wij zijn als waterbeheerders in Nederland voortdurend bezig met het bergen, afvoeren en aanvoeren van water. Zo zorgen we voor voldoende en schoon water. Het is een hele kunst om alle gebruikers tevreden te stellen en het waterbeheer efficiënt uit te voeren, zeker in tijden van droogte of wateroverlast. Daarbij willen de beheerders het energieverbruik voor het pompen van water naar zee zo veel mogelijk beperken. Door klimaatverandering wordt de opgave steeds groter. Om het watersysteem slimmer en beter te benutten maken we als waterbeheerders onder andere gebruik van elkaars kennis, slimme technologieën en voeren we een gezamenlijk beheer. Daarnaast gebruiken we steeds vaker elkaars data en die van kennisinstellingen zoals het KNMI en het Centraal Bureau voor de Statistiek. We werken steeds meer datagedreven en zoeken voortdurend naar verbetermogelijkheden. In de Data Challenge kun jij met ons meedenken over innovatieve en creatieve manieren om data in te zetten voor de optimalisatie van het waterbeheer. Zo zorgen we ervoor dat water op de plek is waar het het meeste oplevert voor de maatschappij.

Wie kunnen meedoen?
De Data Challenge 2017 staat open voor iedereen die interesse heeft in het analyseren en toepassen van data. Van professional tot hobbyist. Voor teams en individuen. Je maakt kans op € 5.000 en een mogelijke vervolgopdracht. En je draagt bovendien bij aan een van de belangrijkste opgaven van onze tijd: de zorg voor voldoende en schoon water op een duurzame en efficiënte manier. Niet te veel in tijden van overlast en niet te weinig in tijden van droogte.

Enthousiast?
Nadere informatie en alle voorwaarden kan je vinden op www.datachallenge.nl. Ben je enthousiast en denk je dat je een bijdrage kunt leveren? Schrijf je vóór 19 mei in via de website of TenderNed.

Organisatie
De organisatie van de Data Challenge 2017 is in handen van partners in het programma Slim Watermanagement (Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het KNMI, de Unie van Waterschappen en Nelen & Schuurmans. Slim Watermanagement is een maatregel in het Deltaplan Zoetwater.

https://medium.com/media/fc319506c669aecc8e82aa9461d5370e/href

Bron


Doe mee! Data Challenge 2017 voor beter waterbeheer was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Wetskills homecoming edition

Studenten en jong professionals kunnen zich tot 15 mei als ‘early bird’ inschrijven voor deze speciale Wetskills in eigen land.

The Wetskills organization invites Bachelor, Master, PhD students and recent graduates to apply for the Wetskills Water Challenge program in The Netherlands. This fourth homecoming edition of Wetskills will take the participants all across the Dutch delta in two weeks, visiting interesting and relevant water-related locations in The Netherlands. Like in 2011, 2013 and 2015 Wetskills is part of the Amsterdam International Water Week (AIWW), during which the final presentations and awarding will be organized: LINK.

Apply for this great opportunity to participate in one of the Wetskills Water Challenges!

We are looking for students and Young Professionals from universities and organisations from across the globe, passionate about water and excited to work in mixed teams for transdisciplinary water solutions. Apply for Wetskills The Netherlands 2017 (period: 19 October 19–2 November2017).

Application deadlines

First deadline for application and selection: 1 June 2017. Afterwards every two weeks a selection of the new applications till the programme is full. (First Come, First Served)

Meer informatie en bron: http://wetskills.com/event/wetskills-the-netherlands-2017/


Wetskills homecoming edition was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Studiebeurs studenten water en chemie werken samen in Clean Water Challenge

Achttien studenten uit de talentenprogramma’s van de Topsector Chemie en Topsector Water bogen zich op 3 november in cross-sectorale teams bij ISPT in Amersfoort over oplossingen voor watervervuiling in de Clean Water Challenge. Door het probleem van watervervuiling zowel vanuit het standpunt van de procestechnologie als de chemie en water te bekijken zijn nieuwe oplossingen gevonden. De teams kwamen met oplossingen variërend van manieren om afvalwater van ziekenhuizen te ontdoen van medicijnresten tot waterzuivering voor toeristen in afgelegen gebieden. De winnaars, Annette Zwinderman, Susanne van Breugel en Anke Wetser, kwamen met een oplossing om met behulp van elektrische lading afvalwater te ontdoen van vet en andere vervuiling nog voordat het water het hoofdriool bereikt. Een oplossing voor de hoge onderhoudskosten van verstopte rioolbuizen met frituurvet en ander materiaal dat er niet in thuis hoort.

Bron: http://topsectorchemie.nl/studenten-topsector-water-en-topsector-chemie-werken-samen-aan-clean-water-challenge


Studiebeurs studenten water en chemie werken samen in Clean Water Challenge was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Zoektocht naar nieuwe maritieme jongerenambassadeurs van start

Rotterdam, 19 april 2017

Tijdens MOCE 2017, het jaarlijkse Maritime & Offshore Career Event in Rotterdam, is de zoektocht naar de nieuwe jongerenambassadeurs voor de maritieme sector van start gegaan.

De zogenaamde Young Maritime Representatives (YMR’s) zullen zich een studiejaar lang onderdompelen in deze top-sector, met maar één doel voor ogen; jongeren interesseren voor een opleiding en baan binnen de maritieme wereld.

Peter Paul van Voorst (23 jaar) is een van de drie huidige jongerenambassadeurs en mocht het startsein voor de zoektocht geven. “Het hele ambassadeurschap gaat mijn verwachtingen te boven. Ik heb veel bijzondere momenten mogen meemaken, zoals het ontmoeten van de minister-president en meevliegen met een maritieme luchtfotograaf.” Volgens hem staat de maritieme sector op het punt om revolutionair te veranderen: “Leerlingen die op dit moment een maritieme opleiding kiezen, gaan daar een enorm belangrijke rol in spelen. Er is zoveel ruimte voor innovatie, vernieuwing en vergroening, dat vanuit een maritieme opleiding veel carrièremogelijkheden zijn.”

Enthousiaste studenten, afkomstig van maritieme opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau, kunnen in aanmerking komen voor de functie van YMR. De ambassadeurs worden het boegbeeld van de Nederlandse maritieme sector, die wereldwijd toonaangevend is als het gaat om innovatie, durf en ondernemingszin. De YMR’s gaan de diverse facetten van de sector zelf ontdekken door het bezoeken van evenementen en het bijwonen van bijzondere gebeurtenissen. Ze gaan ook regelmatig in gesprek met kopstukken uit de industrie. Buiten een kijkje achter de schermen, bouwen zij hiermee ook een krachtig netwerk op.

Geïnteresseerden die voor deze rol in aanmerking willen komen, kunnen zich tot vrijdag 9 juni opgeven via www.maritimebyholland.nl/ymr2017, de jongerensite van Nederland Maritiem Land. Na aanmelding wordt aan de studenten gevraagd om onder begeleiding een vlog te maken. Hiermee kunnen zij zich extra kwalificeren als kandidaat voor het jongerenambassadeurschap. Het NML PR & Communicatie Expertpanel zal zich vervolgens buigen over de kandidaten en haar keuze voor de nieuwe YMR’s bekendmaken tijdens de Wereldhavendagen.

De Nederlandse maritieme sector is al eeuwenlang een topsector; High Tech, Hands On. Wereldwijd toonaangevend in oplossingen die anderen niet zien of niet aandurven. Ons nationale visitekaartje als het gaat om innovatie, durf en ondernemingszin.

Bron


Zoektocht naar nieuwe maritieme jongerenambassadeurs van start was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.