Achttien studenten uit de talentenprogramma’s van de Topsector Chemie en Topsector Water bogen zich op 3 november in cross-sectorale teams bij ISPT in Amersfoort over oplossingen voor watervervuiling in de Clean Water Challenge. Door het probleem van watervervuiling zowel vanuit het standpunt van de procestechnologie als de chemie en water te bekijken zijn nieuwe oplossingen gevonden. De teams kwamen met oplossingen variërend van manieren om afvalwater van ziekenhuizen te ontdoen van medicijnresten tot waterzuivering voor toeristen in afgelegen gebieden. De winnaars, Annette Zwinderman, Susanne van Breugel en Anke Wetser, kwamen met een oplossing om met behulp van elektrische lading afvalwater te ontdoen van vet en andere vervuiling nog voordat het water het hoofdriool bereikt. Een oplossing voor de hoge onderhoudskosten van verstopte rioolbuizen met frituurvet en ander materiaal dat er niet in thuis hoort.

Bron: http://topsectorchemie.nl/studenten-topsector-water-en-topsector-chemie-werken-samen-aan-clean-water-challenge


Studiebeurs studenten water en chemie werken samen in Clean Water Challenge was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.