Op 20 oktober organiseerde Platform Baggernet samen met Rijkswaterstaat een themadag over de Marker Wadden. Een aantal studenten mocht hier via Delta Talent bij zijn.

Voor de studenten een mooie kans om professionals uit verschillende werkvelden te ontmoeten, de praktijkverhalen te horen, en per schip de werkzaamheden aan dit nieuwe stukje Nederland ter plekke te bekijken!

De studenten hebben, ieder vanuit hun eigen studieachtergrond en interesses, een blog geschreven. Wat viel hen op? Welke interessante uitdagingen signaleerden zij? En welke adviezen geven zij de organisaties mee? Hieronder het verhaal van Laura Coumou.

“Het publiek bestond met name uit mannen en weinig jongeren. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor de Topsector Water die meer jongeren actief wil betrekken bij de watersector. En wat meer vrouwen kan ook geen kwaad, toch?”

Donderdag 20 oktober vroeg in de ochtend gaat de wekker. Alleen ditmaal niet om te studeren, maar om deel te nemen aan de themadag van Baggernet “Van Baggerspecie naar vogelparadijs… De Marker Wadden”! Via Delta Talent mocht ik samen met 4 andere studenten aansluiten bij deze bijeenkomst. Tijdens de themadag hebben we van alles te horen gekregen over het ontstaan van het idee van de Marker Wadden tot aan de verwachtingen voor de toekomst en hebben we de voortgang met eigen ogen kunnen zien vanaf een boot.

Iedereen verzamelde zich in het museum ‘Nieuw Land’ in Lelystad, een toepasselijke locatie voor een dag over de Marker Wadden. Het was duidelijk dat de dag voor en door baggeraars georganiseerd was: het publiek bestond met name uit mannen en weinig jongeren. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor de Topsector Water die meer jongeren actief wil betrekken bij de watersector. En wat meer vrouwen kan ook geen kwaad, toch? Misschien dat de organisatie de volgende keer meer studenten/jongeren bij dergelijke themadagen kan betrekken? Tenslotte moeten die uiteindelijk de werkzaamheden voortzetten!

De ochtend bestond uit praatjes over het project van de betrokken partijen Rijkswaterstaat, Boskalis, Natuurmonumenten en Deltares. Ik vond het interessant om te horen hoe het hele traject verlopen is en verder zal gaan, en wat hier bij komt kijken. Het traject is behoorlijk snel doorlopen gezien de omvang van het project: in circa 4 jaar ligt het eerste deel van de eilanden al boven water. Omdat de dag door Baggernet georganiseerd werd, viel het mij mee dat er ook vrij veel ecologische aspecten toegelicht werden.

De eilanden worden opgevuld met slib in plaats van zand. Over het gedrag van dit slib — zeker in interactie met flora en fauna — is nog vrij weinig bekend, dus is ‘learning by doing’ erg belangrijk. Ik ben erg benieuwd of de geschatte inklinking van de eilanden uitkomt, of dat er over een paar jaar onverwacht alsnog een extra laag slib gestort moet gaan worden. Daarnaast ben ik erg benieuwd hoe groot de impact van de Marker Wadden op de slibconcentratie in het Markermeer gaat zijn. Als het slib in het water komt door erosie van de metersdikke laag klei op de bodem van het meer, ben ik bang dat de Marker Wadden slechts zeer lokaal invloed gaan hebben. Tenslotte viel mij op dat het project de Marker Wadden heet, terwijl er in het Markermeer geen getij is zoals in de Waddenzee. De verschillen in waterniveau komen bij de Marker Wadden puur door opstuwing door de wind. Ik ben erg benieuwd of dit verschil in dynamiek nog zorgt voor andere ontwikkelingen in morfologie, flora en/of fauna dan we gewend zijn van de Waddeneilanden en zandbanken in bijvoorbeeld de Westerschelde. Al met al denk ik dat dat goed monitoren op korte en langere ruimtelijke schaal en tijdschaal erg belangrijk is. Zo kunnen we al deze uitdagingen begrijpen en toepassen bij het vervolg van het project hier en bij vergelijkbare projecten elders.

‘s Middags zijn we aan boord gegaan van de boot die ons naar de Marker Wadden voer. In de tussentijd konden we discussiëren met andere aanwezigen. We zijn de toekomstige haven binnen gevaren en konden zo de werkzaamheden duidelijk zien. De zanddammen waren goed zichtbaar en de havenhoofden waren al grotendeels met stenen bedekt. Overal waren ze bezig met kranen, bulldozers en verschillende soorten boten. Helaas waren de slibdelen nog net niet boven water te zien. Ik had al gehoord dat het project groot was, maar als je er staat zie je pas hoe groot het écht is. En dan te bedenken dat dit pas fase 1 is en de plannen nog veel grootser zijn!

Op de terugweg op de boot lichtte een landschapsarchitect van het ontwerpbureau VISTA verschillende aspecten van het ontwerp van de Marker Wadden nog wat verder toe. Ik wil Delta Talent — in het specifiek Elma — en Baggernet bedanken voor het organiseren van deze geslaagde en leerzame dag. Ik ben blij dat we er bij mochten zijn en kom vast nog vaker terug bij de Marker Wadden om te zien hoe het zich verder gaat ontwikkelen.

Geschreven door Laura Coumou ambassadeur Topsector Water en student Earth Surface and Water, Universiteit Utrecht.


Marker Wadden met Baggernet was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.