De Nederlandse watersector kent tal van initiatieven rondom leren, werken en innoveren. Denk aan onder meer Wetskills, het Nationaal Watertraineeship, YEP, wateropleidingen, innovatie-evenementen waaronder makathons, studiebeurzen, gastlessen en projecten in het onderwijs. De Human Capital Agenda van topsector Water & Maritiem initieert en ondersteunt hierbij. Daarnaast is er het onlineplatform Water, wereldwerk! dat sinds 2017 overzicht biedt van de initiatieven en de verschillende doelgroepen hiervoor enthousiasmeert.

Een belangrijke pijler hierin zijn onze studentwaterambassadeurs, die blogs publiceren op het speciale waterambassadeursplatform. Vanaf nu zijn hun bijdragen ook gemakkelijk te bekijken op de centrale website.

Wij denken dat het Human Capital programma met een vernieuwde website het belang van de menselijke factor nog beter ondersteunt. Voor een optimale kwaliteit van de communicatie zijn we wel voor een belangrijk deel afhankelijk van al onze partners in de watersector. Houdt ons dus vooral op de hoogte van initiatieven en activiteiten. Geef tips en informatie door via redactie@waterwereldwerk.nl