Website Water, wereldwerk! geheel vernieuwd

De Nederlandse watersector kent tal van initiatieven rondom leren, werken en innoveren. Denk aan onder meer Wetskills, het Nationaal Watertraineeship, YEP, wateropleidingen, innovatie-evenementen waaronder makathons, studiebeurzen, gastlessen en projecten in het onderwijs. De Human Capital Agenda van topsector Water & Maritiem initieert en ondersteunt hierbij. Daarnaast is er het onlineplatform Water, wereldwerk! dat sinds 2017…