Learning Communities zijn een belangrijk onderdeel van het Human Capital-beleid van de Topsectoren. Een leven lang leren is immers nodig om te kunnen inspelen op een steeds veranderende arbeidsmarkt. De Topsectoren ontwikkelden samen een Actiescan Learning Communities om een impuls te geven aan publiek-private Learning Communities. Deze analyse- en actietool is overal te gebruiken waar mensen samen bezig zijn met innovatie in leren en werken.

Het invullen van de actiescan leidt tot zelfreflectie. Individuele deelnemers kunnen met deze scan niet alleen hun eigen perspectief in kaart brengen, maar ook in dialoog gaan met hun samenwerkingspartners om vervolgens samen een ontwikkelagenda op te stellen. Er worden acties ingezet om onderzoek, werken, innovatie én leren voor de komende jaren nog sterker met elkaar te verbinden. Iedereen die binnen een samenwerkingsverband de rol van trekker heeft kan samenwerkingspartners uitnodigen om de scan in te vullen.

Belang Learning Communicties

Learning Communities helpen wetmatigheden te verklaren bij samenwerkingsverbanden van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en andere publiek-private partners. Dit zijn verbanden waarin ze samenwerken, leren en innoveren. Ze bestaan in verschillende vormen: bijvoorbeeld als Centres of Expertise aan diverse hogescholen, Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de mbo’s, living labs, fieldlabs en hubs.

Klik hier voor de Actiescan Learning Communities!