Jongeren op excursie bij het gemaal nieuw lutterzijl tijdens de opleiding waterbeheer. Foto: Lucas Kemper.

 

Kennis- en opleidingscentrum CIV Water krijgt een Europese subsidie van bijna 1 miljoen euro voor het oprichten van een Europees Platform voor Vocational Excellence (PoVE) voor de mbo-professional. Met dit platform wil CIV Water ervoor zorgen dat het mbo kan anticiperen op onderzoek en technologische ontwikkelingen in de watersector.

Ruim 40% van het subsidiebedrag is bestemd voor Friese partners, te weten Friesland College/CIV Water, Vitens en Learning Hub Friesland. Het is de bedoeling dat mbo-professionals in de watersector een werkhouding, kennis en competenties ontwikkelen die de snel veranderende Europese watersector nodig heeft. CIV Water brengt de bestaande en nieuwe behoeften van de arbeidsmarkt in de watersector in kaart en wil op deze manier het reactievermogen van het mbo op deze behoeften verbeteren.

Europese partners

Het project verenigt mbo-instellingen, de watersector, onderzoekscentra, hogescholen en (semi-) overheidsinstellingen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Letland, Malta en Tsjechië. Alle partners hebben een gemeenschappelijk belang bij de ontwikkeling van het volledige potentieel van het mbo en zij ambiëren een proactieve rol bij duurzame groei en innovatie in de Europese watersector.

PoVE Water

Pilot project PoVE Water is een Europees project in het vernieuwde Erasmusprogramma dat de vaardigheden van mbo-professionals in de watersector wil versterken. Naast de vaardigheden die nu belangrijk zijn, richt het project zich juist op de opkomende vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker worden. Vocational Excellence, ofwel Uitmuntendheid in mbo.

CIV Water

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor de mbo’er in de watersector. CIV Water richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Dit doet het CIV door ontwikkeltrajecten vorm te geven in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. CIV Water werkt samen met Wetsus en CEW aan het ontwikkelen van professionals, maakt deel uit van de WaterCampus Leeuwarden en is verbonden met de opleidingen van MBO Life Sciences.