De docenten brachten een bezoek aan de afvalwaterzuivering in Leiden. Foto: Renée Prins

Vanuit het voortgezet onderwijs ging een tiental docenten op 21 juni op excursie in de praktijk. In het kader van het programma ‘Docenten on tour’ rondom het thema Energie en Klimaat werd dit jaar een bezoek gebracht aan de afvalwaterzuivering in Leiden, het bureau voor wateronderzoek en advies Aquon en de proeftuinen van VP Delta in Delft.

“De docenten natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en scheikunde waren met name onder de indruk van het enthousiasme van de medewerkers”, vertelt Renée Prins van het Bètasteunpunt Zuid-Holland. “Zij vertelden met veel passie over hun vak. En juist dat enthousiasme werd door de docenten als heel inspirerend ervaren.”

Nieuwe technieken

De docenten waren niet allemaal bekend met de meest moderne technologie. Een onderzoeker van Naturalis vertelde over DNA barcodes. Ook de toepassing van de technologie om medicijnresten te zuiveren met poederkool (PACAS) werd ervaren als een nieuwe technologie. Prins: “Aan de hand van deze case kunnen docenten hun lessen vorm geven. Dat materiaal hoeven ze overigens niet zelf te ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van bestaand lesmateriaal van watereducatie.”

Tijdens het bezoek aan Aquon leerden docenten van alles over onderzoek naar waterkwaliteit. Foto: Renée Prins

Onderzoek waterkwaliteit

Dankzij het bezoek aan Aquon en het waterlaboratorium kregen de docenten een beter beeld van onderzoek naar de waterkwaliteit. “Het bezoek was niet alleen leerzaam voor de docenten. Ook de medewerkers van Aquon staken er iets van op. Zij ontdekten dat lesstof op school niet altijd concrete toepasbare voorbeelden heeft.

Innovaties

Volgens Prins waren de deelnemers aan Docenten on Tour ook onder de indruk van de innovaties van de Green Village. “De innovaties uit de waterstraat en de toepasbaarheid van innovaties, zoals groene daken en waterdoorlatende tegels, waren voor de deelnemers erg inspirerend. Die kennis is niet alleen van belang voor in de klas, maar ook voor thuis.