Deelnemers aan de slag tijdens een makathon.

PWN introduceerde onlangs als eerste drinkwaterbedrijf de blockchain-technologie. Via een app kan een PWN-monteur een watermeter volgen van het logistiek centrum tot aan de installatie bij de klant thuis. Dit is een voordeel omdat metadata van een plaatsing van een watermeter nu automatisch worden verwerkt en voor iedere betrokkene in het proces hetzelfde en transparant is. Daarnaast krijgt het bedrijf steeds meer aanvragen voor stages of traineeplekken. Beide ontwikkelingen zijn het resultaat van de organisatie van een jaarlijkse makathon.

Volgens Suze van der Meulen, innovatiemanager bij PWN, is de implementatie van de blockchain-technologie niet de enige innovatie die voortkomt uit de makathons. Deze maand is een volgende stap gezet met een bellenscherm dat microplastics kan afvangen, in maart van dit jaar startte een pilot ‘smart park’ waarbij het gedrag van dieren in een park kan worden vergeleken met de grondwaterstand of de temperatuur. En een multidisciplinair team (HBO, MBO,VMBO) is bezig met de ontwikkeling van een klimaatadaptatie escape-room waar slimme technologie wordt toegepast. En dan staat er ook alweer een nieuwe makathon op stapel. Van 2 tot 4 oktober 2019 wordt er gewerkt aan slimme oplossingen voor toekomstig beheer van een drinkwaterzuivering op een van de zuiveringslocaties van PWN.

Blockchain voor beheer assets

“Het zou fantastisch zijn als we de blockchaintechnologie straks kunnen toepassen voor assetbeheer in de hele keten”, vertelt Suze van der Meulen enthousiast. Zij legt uit dat bij de installatie van assets, zoals een watermeter of een pijpleiding, gegevens door verschillende partijen worden geregistreerd. “Die parallelle registratie is niet alleen tijdrovend maar ook foutgevoelig.” Dankzij de app zullen er veel minder fouten worden gemaakt. “Daarnaast is het handig om van elke asset te kunnen achterhalen waar het is geproduceerd en welke grondstoffen zijn gebruikt. Zo kunnen foutieve batches makkelijk worden achterhaald. Met een druk op de knop is namelijk te zien waar het product is gemonteerd of is opgeslagen. Ten slotte worden de prestaties van het product 24/7 gemeten en kan het product aan het einde van zijn levensduur beter worden gerecycled. Het is immers bekend van welke grondstoffen het is gemaakt. Aan deze innovatie wordt nu verder gewerkt om ook automatische afrekening bij plaatsing door de aannemer direct te laten verwerken.”

Werkwijze

PWN werkt sinds 2015 samen met de 3D Makers Zone in Haarlem om op een laagdrempelige manier aan de slag te kunnen met nieuwe technologieën. Suze: “Inmiddels werken we al jaren intensief samen en wisselen we kennis uit met andere bedrijven en met medewerkers van de toekomst. Het idee voor het introduceren van de blockchaintechnologie ontstond in 2017 tijdens een masterclass over blockchain bij 3DMZ. In die masterclass bekeken we verschillende blockchain toepassingen in relatie tot onze processen. Twee veelbelovende ideeën hebben we vervolgens uitgewerkt in een makathon. Tijdens die driedaagse snelkookpan hebben we met leerlingen, studenten, experts en start-ups ideeën ontwikkeld voor een prototype. Na afloop van de makathon werd het prototype door een versnellingsteam uitgewerkt. In dat team zaten medewerkers van PWN, organisatieadviesbureau Accenture, 3DMZ en Axionomic (de blockchain-innovatietak van 3DMZ). Later sloten ook aannemers van Baarsen, C.RIS en leverancier PipeLife aan. Zij ontwikkelden samen een Proof of Concept en toonden aan dat de technologie in de drinkwaterpraktijk kan worden toegepast.”

Populair bij jonge talenten

Dankzij de makathons ontwikkelt het drinkwaterbedrijf niet alleen nieuwe technologie, maar weet PWN ook nieuwe, innovatieve medewerkers aan zich te binden. Suze: “PWN laat steeds meer zien aan welke innovaties wij werken en ik merk dat jongeren daar heel enthousiast op reageren. We krijgen niet voor niets steeds meer aanvragen voor mogelijke stages of traineeplekken.”

Lees meer:

Makathon zet aan tot innovatief denken en doen

Iedereen leert tijdens de makathon

Deelnemers, coaches en experts gevraagd bij makathon klimaatadaptatie


Makathon leidt bij PWN tot innovaties en een betere positie op de arbeidsmarkt was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.