Tijdens de Week van Ons Water is het mogelijk om onder begeleiding van de aannemer de gloednieuwe zandige oevers van de Houtribdijk bij Enkhuizen te bezoeken. Foto: Rijkswaterstaat.

Op woensdag 1 mei start de nationale Week van ons Water. Tot 12 mei zijn er in heel het land activiteiten voor jong en oud. In totaal zijn er in alle provincies 75 evenementen gepland. Het is onder meer mogelijk om diverse waterwerken te bezoeken of om onder begeleiding excursies in de natuur te maken.

De vele activiteiten laten onder meer zien hoe Nederland tegen het water wordt beschermd. Daarnaast leren deelnemers wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast tegen te gaan. Of wat zij moeten doen als er een overstroming plaatsvindt. De bedoeling van de Week van Ons Water is om het waterbewustzijn van Nederlands te vergroten. Voor waterambassadeurs is het een uitgelezen kans om te laten zien wat werken in de watersector betekent.

Initiatiefnemers

De nationale week is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, Vewin, het Deltaprogramma en waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven

Activiteiten per provincie

Op de website van Ons Water is een overzicht van de activiteiten per provincie beschikbaar.

Zie: Week van het water

Meer weten over werken, leren en activiteiten in de watersector.

Ga naar: Water,wereldwerk


Aftrap Nationale Week van ons Water was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.