Mensen vragen zich vaak af wat nou exact het verschil is tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. In plaats van het verschil werd vorige week uitbundig gezocht naar wat Rijkswaterstaat en het Wetterskip Fryslân gemeen hebben! De jonge leiders van zowel Rijkswaterstaat als het Wetterskip organiseerden op 18 april 2019 een excursie om de jonge teams aan elkaar te introduceren en te verbinden, omdat ze elkaar in de toekomst nog vaak nodig hebben.

De wielen van de bus brachten ons gezamenlijk van Leeuwarden naar de Afsluitdijk. Hier werd een presentatie verzorgd over de vele innovaties en projecten waar de Afsluitdijk rijk aan is. Zo begon de dag met een terugblik naar 1933, het jaar waarin de Afsluitdijk werd afgebouwd. Ten opzichte van toen is er veel veranderd en er staan nog vele veranderingen op stapel. Rijkswaterstaat werkt samen met het consortium Levvel om de dijk te verzwaren, te verbreden en te renoveren om Nederland in de toekomst stormbestendig te houden. Ook de sluizen in de dijk worden breder omdat het steeds groter wordende scheepsverkeer anders niet meer in staat is om de dijk te passeren.

Terwijl Rijkswaterstaat en Levvel werken aan onze veiligheid, zorgt De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) ervoor dat het uiterlijk van de dijk klimaatbestendig en toeristisch aantrekkelijk wordt. Deze combinatie van veiligheid en recreatie wordt mede mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van ons werelderfgoed: De Waddenzee. In de expositieruimte van het Wadden Center in Kornwerderzand krijgen mensen een indruk van de waarde van het Waddengebied, met als kers op de taart een omvangrijk uitzicht over de Waddenzee.

Dit uitzicht wordt in de toekomst steeds omvangrijker. Doordat DNA het afsluitdijkgebied beschikbaar stelt als een soort experimenteergebied voor duurzaamheid wordt een grote verscheidenheid aan innovaties en projecten verwelkomd. Meerdere bedrijven testen hier bijvoorbeeld technologieën voor het duurzaam opwekken van energie. Ontwikkelaars van getijdenenergie testen hun technologieën graag in dit ‘pierenbadje’, daarnaast proberen ontwikkelaars van ‘Blue Energy’ energie te winnen uit het verschil in zoutwaterconcentraties van zout -en zoetwater. Ten slotte wordt de vismigratierivier één van de meest indrukwekkende vispassages van de wereld. De bouw daarvan start in 2019.

Na deze bezichtiging was het de beurt aan de jonge specialisten van het Wetterskip om te laten zien hoe hun dagelijkse werkdag eruit ziet. De bus reed ons van de Afsluitdijk naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Leeuwarden, waar een rondleiding gegeven werd. Opvallend was dat deze RWZI naast het leveren van schoon water in de toekomst gaat kijken naar het leveren van schone energie. Met de afvalproducten van de waterzuivering kan mogelijk biogas gemaakt worden, wat omgezet kan worden in duurzame warmte.

Op de Afsluitdijk en in de RWZI wordt straks geprobeerd om duurzame energie te winnen, maar duidelijk is dat de jonge leiders van Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân veel energie geïnvesteerd hebben in het organiseren van deze dag. Het doel om beide teams met elkaar te verweven is ruim behaald. Al met al zorgde deze dag voor veel nieuwe kennismakingen tussen twee verschillende jeugdteams met één gemeenschappelijk werkvlak: Water!


Young Rijkswaterstaat meets Young Wetterskip Fryslân was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.