Tijdens Girlsday kunnen meisjes proefjes doen in een waterlaboratorium. Foto: VHTO.

Donderdag 11 april openen directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom en dijkgraaf Hetty Klavers in de Van Nelle fabriek in Rotterdam Girlsday 2019 die in het teken staat van waterveiligheid en waterbeheer. Tijdens de dag gaan meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo tijdens een ‘serious game’ aan de slag met de technische complexiteit van waterbeheer.

Na het startsein beginnen in het hele land Girlsday-activiteiten voor bijna 11.000 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs bij bèta, technische en ICT-bedrijven. De Kick-off vindt plaats in Rotterdam te midden van Nederlandse Dijkwerkers die op dezelfde dag de landelijke Dijkwerkersdag vieren.

Proefjes

De meisjes leggen in Rotterdam op rivierstroomtafels geulen en kades aan en simuleren een dijkdoorbraak. Zo leren ze hoe waterveiligheid werkt en hoe je overstromingen kunt voorkomen. Ook wekken ze groene stroom op met vijzelturbines en doen ze allerlei proefjes in een waterlaboratorium. De waterambassadeurs van Water,wereldwerk helpen bij de proefjes in de Van Nelle Fabriek. En vele jonge dijkwerkers helpen bij speeddates. Tijdens de lunch ontmoeten de meisjes vrouwelijke waterprofessionals.

Partners

De kick-off van Girlsday 2019 wordt georganiseerd door het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, TechniekTalent.nu, Topsector Water & Maritiem, Rijkswaterstaat, Wetsus, Deltares, de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan Girlsday 2019 doen 11.000 meisjes van 10 tot 15 jaar mee bij 350 bèta, technische en ICT-bedrijven die op verschillende locaties verspreid door het land gevestigd zijn. Onder de deelnemers zijn onder meer waterschappen, Evides Waterbedrijf en Het Keringhuis.

Techniekpromotie

In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek wil de participatie van meisjes in deze sectoren vergroten. Girlsday is een van de activiteiten van VHTO om meisjes te laten kennismaken met bèta, techniek en ICT.

Meer weten over activiteiten, werken en leren in de watersector. Ga naar: Water, wereldwerk!


Meisjes gaan tijdens Girlsday aan de slag als waterbeheerder was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.