In 2017 is de eerste versie van de Jonge Klimaatagenda gepresenteerd. Hieraan hebben in 2018 meer dan 30 jongerenorganisaties aan meegeschreven tijdens twee klimaatdialogen. Het doel van de dialogen is om ideeën en meningen van Nederlandse jongeren te verzamelen en hiermee de huidige visie op ´Nederland in 2050´te herzien. De dialoog werd afgelopen zaterdag, 30 maart, voorgezet omdat de ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van klimaat en duurzaamheid niet stil staan. Gedurende de dag werd aan verschillende afgevaardigden van jongerenorganisaties hun input gevraagd om de dialoog te kunnen blijven voeren en de agenda up-to-date te houden. Als waterambassadeur en watermanagement student sloot ik aan bij de dialoog om het onderwerp water in de klimaatagenda te belichten.

De kickoff

De middag vond plaats in de Metaalkathedraal in Utrecht, een broedplaats voor pionieren. Bij de opening van het event was er een presentatie van Arthur Lippus, bestuurder van het initiatief Alle Nederlanders Naar Energieneutraal (ANNE) vanuit de Stichting NulopdeMeter Experience. Met een inspirerende, beeldende presentatie nam hij de jonge ambassadeurs mee door zijn verhaal met als centraal thema ‘Energietransitie’. Hierbij benadrukte hij dat het niet gaat om de techniek, maar om wat we ermee doen ‘WHY, HOW AND WHAT’. Hij motiveerde de groep met de woorden: kan niet, bestaat niet, ken ik niet! Juist door te doen kunnen we nieuwe dingen ontdekken en het tegendeel bewijzen. Na deze motiverende kickoff volgde een update van de laatste ontwikkelingen in de Jonge Klimaatbeweging. Samen met milieuorganisaties, vakbond FNV en de organisatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) stapte de Jonge Klimaatbeweging onlangs uit de klimaatonderhandelingen omdat ze niet voldoende ambitieus en niet effectief zouden zijn. Bovendien zouden de lasten niet eerlijk worden verdeeld. Recente berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) bevestigen dit standpunt. De politiek reageerde daarop met de discussie omtrent een CO2 heffing voor grote vervuilers.

Suggesties aandragen

Tijdens twee breakout sessies konden jongeren aanvullingen geven op de tekst in het visiedocument. Er zijn 5 thema’s opgenomen in het document: werken, voeding, onderwijs, mobiliteit en wonen. Ik was aangesloten bij het laatst genoemde thema ‘Wonen’. Hier had ik me vooraf voor ingelezen en ingeschreven, bij het doorlezen van de tekst merkte ik dat het waterdomein in de klimaatagenda niet sterk was meegenomen bij het thema wonen. Als ambassadeur voelde ik me genoodzaakt om dit aan te kaarten. Ik heb een aantal suggesties gegeven. Zo ging het over groene stadsaders, hier kon ik mijn kennis over klimaatadaptatie in stedelijk gebied goed toepassen. Aan de hand van een aantal voorbeelden heb ik toegelicht hoe blauwe- en groene stadsaders kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van bebouwd gebied. Naast het geven van aanvullingen op het gebied van water stemde ik mee over aanvullingen en/ of verbeteringen die andere jongeren aandroegen. Na het bespreken van iedere alinea, werd er gevraagd of de jongerenorganisatie waarvoor ze aan tafel zaten het document zou ondertekenen met de aanvullingen en verbeteringen die werden bediscussieerd.

Het resultaat

Alle in- en aanpassingen aangedragen door de jongeren in de verschillende breakout sessies zullen nu door de trekkers van het thema worden uitgewerkt. De nieuwe versie zal gebruikt worden als lobbydocument naar de overheid. Het gevoel wat ik over heb gehouden aan deze dag?! Naar mijn mening kan met de aanvullingen en aanpassingen de Topsector Water de punten uit de agenda beter onderschrijven en zou ook de watersector het document kunnen ondertekenen.


Klimaatdialoog: Wat is de plek van water? was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.