Wateractiviteiten gezocht voor GeoWeek! 2019

Tijdens de Geoweek in 2018 ontdekten leerlingen hoe een dijk wordt gebouwd. Beeld: Geoweek!

Van 3 tot en met 7 juni 2019 kunnen duizenden leerlingen tijdens de Geoweek kennismaken met de beroepspraktijk in de bodem, water- en geo-informatiesector. Bedrijven stellen hun deuren open, professionals geven gastlessen op school of zij nemen de leerlingen mee het veld in.

Afgelopen jaar gingen leerlingen uit groep 7 & 8 van het basisonderwijs en klas 1–3 van het voortgezet onderwijs bij bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan de slag met GPS, GIS en tachymeters. Zij onderzochten de kwaliteit van het water, analyseerden een zelf uitgestoken bodemprofiel en vonden uit hoe een stevige dijk gebouwd kan worden.

Ontdekken
Door ‘zelf te doen’ ervaren leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van onder meer de watersector. Zij krijgen op die manier op jonge leeftijd al de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen, nog voor een profiel of studiekeuze.

Waterschappen
Bram Rosenbrand van de Unie van Waterschappen, één van de hoofdpartners van de GeoWeek, stelt dat de Geoweek een mooie gelegenheid is om leerlingen kennis te laten maken met de waterschappen. Volgens Rosenbrand is het ook goed dat er een week bestaat waarin geografie centraal staat. ‘Het is een ontzettend brede discipline die zich uitstrekt van de water- en bodemsector tot geo-informatie. En vaak zijn deze sectoren nauw met elkaar verweven.’

Aanmelden
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) organiseert dit jaar de dertiende editie van de GeoWeek! Bedrijven en organisaties kunnen zich tot 18 februari aanmelden voor deelname (gratis) aan de Geoweek. Kijk op www.geoweek.nl voor meer informatie of mail naar info@geoweek.nl.

Voor meer informatie over activiteiten, werken en leren in de watersector. Kijk op Waterwereldwerk.nl


Wateractiviteiten gezocht voor de GeoWeek 2019 was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.