Op donderdag 7 februari jl. heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat beurzen uitgereikt aan 24 hbo- en wo-studenten. De komende twee jaar delen de studenten als waterambassadeur hun enthousiasme over watergelateerde studies en beroepen met jongeren en kinderen én werken tegelijk aan hun persoonlijke ontwikkeling en zakelijk netwerk. “Vertel vooral over je eigen keuze en passie voor water”, adviseerde de minister hen.

De studenten gaan gastlessen geven, werken mee aan educatieve waterevenementen en publiceren blogs en vlogs op Water,wereldwerk!. In ruil hiervoor ontvangen zij een beurs, waarmee zij gedurende twee jaar de helft van het collegegeld ontvangen. De 24 studenten vormen de zesde lichting waterambassadeurs. De groep trekt komend jaar met de lichting van 2018 op. Ze zijn afkomstig van hbo- en wo-instellingen uit het hele land.

Studenten met hun zojuist uitgereikte waterbeurs

Human Capital Agenda

Het waterbeurzenprogramma is een onderdeel van de Human Capital Agenda van Topsector Water en Maritiem. Onder het motto “jong inspireert jong” dragen de studenten via hun promotie-activiteiten bij aan de instroom van goed kwalitatief personeel in de watersector en kan de topsector een topsector blijven. Het topsectorenbeleid is een belangrijk onderdeel van het economisch beleid, waarbij wordt ingezet op de potentieel meest krachtige sectoren. Nederland is van oudsher een voortrekker en innovator in waterbeleid.

Waterambassadeur voor het leven

Na de uitreiking werden de studenten onder andere toegesproken door Hilde Koopmans, die als duurzaamheidsadviseur bij Rijkswaterstaat werkt. Hilde is waterambassadeur van de lichting 2015. Maar, zo gaf zij aan: “Waterambassadeur ben je voor het leven.” Water spreekt aan, waterinfrastructuur is tastbaar en zie je om je heen. Je komt er elke dag mee in aanraking.”

Samen met anderen ondersteunde zij een groot aantal watereducatie-evenementen. Hierbij was het zandkastelen bouwen met Battle of the Beach haar favoriet. “Als waterambassadeur kom je op veel plekken. Via de waterbeurs ben ik ook in aanraking gekomen met werken bij de overheid, terwijl dat via mijn studie vooral de aannemers en ingenieursbureaus waren. Ik heb een handig netwerk gekregen, dat ik nooit meer kwijtraak.”

Voor de nieuwe waterambassadeurs heeft zij nog een tip: “Sluit aan bij activiteiten van organisaties die al aan watereducatie doen. En als je zelf iets wilt opzetten, dan is het handiger om zoveel mogelijk in groepjes te werken.”


Minister reikt waterbeurzen topsector Water en Maritiem uit was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.