Minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens het werkbezoek aan Topsector Water & Maritiem. Foto: Hatenboer-Water.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en een aantal toonaangevende bedrijven uit de watersector kwamen maandag 28 januari op een schip bij elkaar om te praten over actuele ontwikkelingen in Topsector Water & Maritiem. Het schip voer van het hoofdkantoor van Hatenboer-Water in Schiedam over de Nieuwe Maas naar het hoofdkantoor van Van Oord in Rotterdam.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat verdiepte zich tijdens de boottocht in de sector waar, volgens de internationaliseringsstrategie Topsector Water & Maritiem 2017–2020, zo’n 86.000 mensen werken. Volgens Willem Buijs (Hatenboer-Water), Joke Cuperus (PWN), Yousef Yousef (LG Sonic) en Joost Paques (Paques) zouden samenwerking en internationalisering een impuls kunnen geven aan start-ups en MKB’ers. De watertechnologiebedrijven pleiten in dat kader voor een verschuiving van Nederland Deltaland naar Nederland Waterland. Volgens de experts zou een dergelijke aanpassing meer kansen bieden voor kleine ondernemers, bijvoorbeeld tijdens handelsmisssies.

Innovaties
Onderweg lichten Young Professionals en studenten drie speerpunten van de innovatieprogramma’s van de maritieme sector toe. Emissieloos varen door de start-up Skoon, slim varen aan de hand van het consortium Sovereign en veilig varen door een onderzoek van een aantal studenten bij Marin. Op het kantoor bij Van Oord volgde een presentatie van drie verschillende proeftuinen en een discussie over het belang van investeren in klimaatadaptatie.

Export
Tijdens de bijeenkomst was ook het exportpotentieel van de Nederlandse watertechnologiesector onderwerp van gesprek. Uit de nieuwste Watersector Export Index (WEX) die op 8 januari 2019 werd gepubliceerd blijkt dat de export van bedrijven in de watertechnologie met gemiddeld 7 procent toenam. In dat jaar bedroeg de gezamenlijke omzet van watertechnologie en deltatechnologie 7,2 miljard euro. De prognose voor 2018 is dat de export van alle wateractiviteiten met 7 procent zal toenemen. Uiteraard zal dan ook de werkgelegenheid in Topsector Water & Maritiem de komende jaren groeien.

Meer informatie over leren, werken en activiteiten in Topsector Water & Maritiem ga naar Waterwereldwerk.


Topsector Water & Maritiem kiest koers met minister Van Nieuwenhuizen was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.