De les gaat niet over plastic in de oceaan, maar eens over vervuiling dichtbij huis: een verstopping bij de afvalwaterzuivering. Met het educatieve spel ‘Kraak de Klas’ wil hoogheemraadschap van Rijnland het (afval)waterbewustzijn van kinderen vergroten. Met behulp van deze nieuwe lesbox verandert een klaslokaal of kantoorruimte in een escaperoom. Onlangs mochten leerlingen van basisschool De Kas uit Gouda het spel uitproberen.

Basisschoolleerlingen uit Gouda openen de sloten in het spel ‘Kraak de Klas’

Via de puzzels uit houten kisten leren kinderen spelenderwijs over het zuiveringsproces van het waterschap. Daarbij moeten ze een concreet probleem oplossen, namelijk een verstopt grofvuilrooster bij de afvalwaterzuivering. Om het water weer door te laten stromen, moet een monteur bij de sleutels van het grofvuilrooster komen. Dit lukt pas nadat leerlingen vijf codes kraken, waarna de monteur aan het werk kan. Uiteindelijk stroomt het afvalwater weer goed door. Het spel is een aanvulling op rondleidingen op de afvalwaterzuiveringen van Rijnland.

Blij met waterbewustzijn
Bij de aftrap van Kraak de Klas bij basisschool De Kas in Gouda was hoogheemraad Jeroen Haan ook deelnemer. Jeroen Haan: “Ik word er blij van als ik deze kinderen aan enthousiast het werk zie. Voor jong en oud is het goed om je bewust te zijn van het belang van schoon water. We richten ons met deze vorm van educatie op de jeugd; op kinderen die thuis vertellen wat ze die dag geleerd hebben. Het leuke is, je kunt zelf heel eenvoudig bijdragen aan de ‘waterketen’ van rioolwater naar schoon oppervlaktewater. Gewoon door niets in het riool te gooien wat er niet in hoort!”

Lesmateriaal voor scholen
Kraak de Klas is gemaakt voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Behalve dat het bijdraagt aan waterbewustzijn, werken kinderen met het spel aan beter communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Basisscholen kunnen het interactieve spel en een rondleiding op de afvalwaterzuivering boeken via de website van Rijnland.


Escapebox leert scholieren over waterzuivering was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.