Leerlingen spelen het interactieve spel. Op het scherm is te zien wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Foto: Waterschap Rijn en IJssel.

Woensdag 20 maart vinden in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Voor middelbare scholieren of mbo’ers zijn de waterschappen vaak onbekend terrein. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met Huis voor democratie en rechtsstaat ProDemos speciale waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactieve game.

De lessen starten met een inleiding over waterschappen en de verkiezingen. Daarna worden er in de klas waterschapsverkiezingen gehouden en vormen de leerlingen zelf het bestuur van een waterschap. Ze moeten kiezen waarin ze wel en waarin ze niet willen investeren. Ook het onderhandelen met andere waterschappen om problemen te voorkomen of op te kunnen lossen is onderdeel van het takenpakket. De game laat de gevolgen van de gemaakte keuzes zien voor de veiligheid van dijken, wateroverlast en waterkwaliteit.

Praktische informatie
Het lesprogramma duurt twee keer 45 minuten. De leerlingen vormen drie teams. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden. Het is ook mogelijk een gastdocent van het waterschap uit te nodigen. Hij of zij geeft dan de lessen. Een school kan er ook voor kiezen de lessen zelf te geven. Er is een korte docentenhandleiding beschikbaar.

Gratis aanvragen
Scholen kunnen het lespakket gratis aanvragen. Bij de aanvraag kunnen ze aangeven of ze een gastdocent willen uitnodigen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over werken en leren in de watersector vind je op waterwereldwerk.nl


Waterschapslessen bereiden jongeren voor op waterschapsverkiezingen was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.