Maritieme studenten in het hbo en wo kunnen zich nog tot 7 januari aanmelden voor een rol als waterambassadeur bij Topsector Water & Maritiem voor 2019–2020. In ruil voor de beurs verzorgen de studenten als waterambassadeur van Topsector Water & Maritiem onder andere voorlichtingsactiviteiten.

Waterambassadeurs brachten afgelopen zomer een bezoek aan ‘het eiland van Dordrecht’

De werving van mbo-studenten start binnenkort. Opleidingen in het mbo stellen in het voorjaar van 2019 de inschrijving open. Op dit moment werven de steunpunten van regionale opleidingscentra werkgevers, die een beurs beschikbaar willen stellen voor talenten in het mbo.

Alle beurzen worden bekostigd door organisaties die zijn verbonden aan Topsector Water & Maritiem. Het doel is de instroom van personeel in de topsector te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling en het netwerk van jonge talenten.

Nieuwe lichting krijgt vorm

De eerstvolgende lichting waterambassadeurs van het studiebeurzenprogramma krijgt intussen al vorm. Afgelopen vrijdag zijn 19 masterstudenten van vijf universiteiten tijdens een bijeenkomst in Utrecht geselecteerd. Een jury met vertegenwoordigers van de vijf universiteiten, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoordeelde de pitches van 25 studenten. In hun voordracht gaven de studenten aan hoe zij hun waterambassadeurschap willen vormgeven. Peter Kiela, die namens het ministerie in de jury plaatsnam, was verheugd over het enthousiasme en de kwaliteit van de presentaties. “Een Delftse student wil jonge ondernemers een rol geven binnen het waterambassadeurschap. Wij zijn heel benieuwd naar de uitwerking van zijn concept.”

Opvallend genoeg kostte het de coördinatoren van de universiteiten dit jaar, in verhouding tot voorgaande jaren, meer moeite om masterstudenten te interesseren voor het waterambassadeurschap. Naar de reden is het gissen. “Mogelijk zijn er meer andere aantrekkelijke opties voor deze studenten”, oppert Kiela.

Selectie hbo en mbo

Net als masterstudenten wo komen studenten uit het hbo en mbo in aanmerking voor een beurs en een rol als waterambassadeur. De instellingen selecteren zelf de kandidaten. Voor het hbo van watergerelateerde opleidingen zijn vijf beurzen beschikbaar vanuit Rijkswaterstaat. Hier bovenop komen nog beurzen voor maritieme studenten, het definitieve aantal is nog niet bepaald.

Meer weten? Kijk op https://waterwereldwerk.nl/studiebeurzen/


Selectie voor studiebeurzen in volle gang was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.