Studenten aan het werk bij het kunstmatige rif

Onderzoek naar oplossingen voor het herstel van koraalriffen is aansprekend en leerzaam voor onderzoekers-docenten en studenten van Hogeschool van Hall Larenstein. Het is daarom op verschillende manieren geïntegreerd in het onderwijs, met als kers op de taart: een onderwaterstage voor studenten in de Caribische zee. Het onderzoek viel afgelopen week in de prijzen: project AROSSTA (Artificial Reefs on Saba and Statia) heeft de tweede prijs bij de RAAK-awards gewonnen.

Tandbaars bij kunstmatig rif

Binnen AROSSTA werken onderzoekers en studenten van het lectoraat Kust- en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein, samen met Wageningen Marine Research, het Caribbean Netherlands Science Institute en lokale natuurbeheersorganisaties. Zij onderzoeken en vergelijken twee jaar lang de werking van verschillende soorten kunstmatig rif.

De RAAK-award is toegekend door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De prijzen zetten ‘toonaangevend praktijkgericht onderzoek’ van hogescholen in de schijnwerpers. Het doel is om de bekendheid en kwaliteit van onderzoek aan hogescholen te verhogen. Volgens de jury hebben de onderzoekers “heel goed (…) gekeken naar de lokale context en werken nauw samen met de natuurbeheerorganisaties ter plaatse.”

Actueel onderzoek

“We betrekken het onderwijs maximaal bij het onderzoek,” zegt docent-onderzoeker en projectleider Alwyn Hylkema, die samen met de lector Coastal and Marine Management verantwoordelijk is voor het project. Het onderzoek komt op diverse manieren terug in de opleidingen van Van Hall Larenstein. Bijvoorbeeld in de lessen ecologie in jaar één en jaar drie van de opleiding Kust- en Zeemanagement. Ook in het algemene vak statistische analsye wordt de dataset van de koraalrif-onderzoek onder handen genomen. “Studenten vinden het veel leuker om met een actuele onderzoekscase aan de slag te gaan, dan met een project dat alleen op papier bestaat”, aldus Hylkema. Ook werken studenten Kust- en Zeemanagement aan een onderzoeksvoorstel binnen het project. In de minors Sustainable Island Management en Sustainable Aquaculture and Fisheries gaan ze aan de slag met een kennisvraag van de projectpartners. De eerstgenoemde minor omvat een drieweekse excursie naar Sint Eustatius, waar de studenten veldwerk verrichten op de artificiële riffen. De docent-onderzoekers gebruiken de resultaten als extra verificatie van hun eigen resultaten. Tenslotte is het project een populair stageonderwerp; tot nu toe hebben tien studenten hun stage bij AROSSTA gelopen of er een scriptie aan gewijd.

Docent-onderzoeker Alwyn Hylkema aan het werk

Professionalisering docenten

“Komende jaren blijven we het onderwijs updaten met nieuwe projectresultaten. We willen studenten scholen in de nieuwste kennis en vaardigheden op het gebied van koraalrif ecologie, bescherming en restoratie.” Door het onderzoek ontstaat eveneens een wisselwerking tussen studenten en onderzoekers, bijvoorbeeld omdat de studenten onderzoeksvoorstellen schrijven die de onderzoekers weer kunnen gebruiken. Ook herhalen studenten tijdens hun excursie experimenten, zodat meer data worden verkregen. Docent-onderzoekers geven aan dat meewerken in het project bijdraagt aan hun eigen professionalisering. Het onderzoek en het onderwijs hebben op deze manier veel voordeel van de wisselwerking door AROSSTA.”

Met de RAAK-award ontving de hogeschool een geldbedrag van € 5.000, dat wordt besteed aan vervolgonderzoek.

Ook Kust- en Zeemanagement studeren bij Van Hall Larenstein?


Bekroond koraalrifonderzoek komt volop terug in onderwijs Van Hall Larenstein was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.