Hoe kunnen we ‘Leven Lang Leren’ handen en voeten geven in de watersector en wat kan de rol zijn van Topsector Water & Maritiem? Het Human Capital programma en ‘meedenkende organisaties’ zoals Nationaal Watertraineeship (NWT), Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) en Wateropleidingen legden deze vragen neer bij professionals uit de sector. In projectvorm gingen zij ermee aan de slag: Project24, zelf een voorbeeld van Leven Lang Leren, komt met tien praktische tips voor de sector.

Koos Gloudemans

Project24 concludeert dat een deel van de werknemers, voornamelijk bij overheidsorganisaties, nog weinig urgentie voelt om met ‘levenslang leren’ aan de slag te gaan. Koos Gloudemans, afkomstig uit het bedrijfsleven, was één van de vijf deelnemers van Project24. “We hebben deskresearch gedaan en stakeholders in de sector gesproken. En wat blijkt? Veel professionals, vooral bij overheidsorganisaties, voelen geen druk. Ze maken zich nog weinig zorgen over het vervolg van hun loopbaan. Vermijdingsgedrag en onbekendheid met de opties spelen een rol. Mogelijk voelen werknemers zich beschermd door hun arbeidsvoorwaarden. Er is sprake van een cultuurprobleem.”

En dat terwijl er volgens de projectgroep voldoende mogelijkheden zijn om te werken aan de ‘houdbaarheid’ van de eigen loopbaan. Gloudemans: “Veel A+O fondsen maar ook de organisaties hebben een superaanbod voor levenslang leren. Deze potjes worden nog onvoldoende benut.”

Gesprek voeren over loopbaan

Project24 stelt een multichannel-aanpak voor: via de organisatie, de leidinggevende en op persoonlijk niveau: met de medewerker zelf moet aan het bewustzijn worden gewerkt. Gloudemans: “De leidinggevende moet het gesprek aangaan over de loopbaan en samen met de medewerker de stip op de horizon zetten. Het is wenselijk dat de HRM-afdeling de mogelijkheden beter onder de aandacht brengt. En de medewerker zelf moet bewuster worden: blijf waterproof gaat niet vanzelf. Regeren is vooruitzien.”

Project24 formuleert tien praktische tipsvoor werkgevers, leidinggevenden, HR-professionals en werknemers om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te verbeteren. “Samen kunnen we online de hashtag #blijfwaterproof gebruiken om het thema op de kaart te houden. Herhaling van de boodschap is daarbij belangrijk”, aldus Gloudemans.

Leerervaringen

Grappig genoeg is Project 24 zelf ook een voorbeeld van het concept Leven Lang Leren: mensen die uit de comfortzone van hun dagelijkse functie komen en een nieuwe, maatschappelijke uitdaging aangaan in een multidisciplinair team. Het bleek een persoonlijke ontdekkingstocht. Gloudemans: “Mensen wisselden eens of meerdere malen van rol. Bijvoorbeeld een deelnemer die altijd de voorzitter is, deed nu mee als ‘lid’. Iedereen zocht een rol buiten de eigen comfortzone, en deed zo nieuwe ervaringen op.” Ook Koos Gloudemans leerde van het traject. “We zochten het eerst in nieuwe tools. Maar wat blijkt? Die zijn er allemaal al. Uiteindelijk gaat het er om: hoe bereiken de tools de mensen waar het om gaat?”

Nieuwe opdracht

Project24 is een initiatief van het Nationaal Watertraineeship (NWT) en een groep trainers en coaches. “We moeten nu aan de slag met de vraagstukken van (over)morgen. Veel van deze vragen hebben geen ‘eigenaar’ en passen niet binnen één bepaalde sector, laat staan onder één organisatie”, schetst Naomi Timmer, programmamanager Project24 en werkzaam bij het NWT. Na de opdracht over Leven Lang Leren bereidt Project24 een nieuwe opdracht voor. “Organisaties kunnen nog steeds hun opdrachten of uitdagingen aanmelden”.

Else Boutkan, programmamanager Human Capital programma van Topsector Water & Maritiem, kijkt tevreden terug op de samenwerking. “Het mes snijdt aan twee kanten: wij kregen er een enorme hoeveelheid denkkracht bij, wat nieuwe inzichten en versnelling in ons denkproces rondom Leven Lang Leren heeft gebracht. En Project24 was tegelijk een ontwikkeltraject voor de deelnemers: dus een praktijkvoorbeeld voor leren en innoveren tegelijk.”

Meer informatie via info@project-24.nl of www.project-24.nl en binnenkort via dit online platform Water, Wereldwerk!


Project24: Waterproof blijven is noodzakelijk was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.