Via het Young Expert Programme (YEP) kunnen organisaties, ngo’s en kennisinstellingen een Nederlandse of lokale jonge professional inzetten bij water- en/of agrofood projecten in het buitenland. YEP Programmes wil afgestudeerden met weinig of geen werkervaring de kans geven om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Dit bevordert de instroom van jonge professionals in de internationale water- en agrifoodsector.

Bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van ontwikkelingssamenwerking (OS) kunnen een projectvoorstel indienen bij YEP. De deadline voor de eerstvolgende ronde is 15 oktober 2018. Kijk hier voor meer informatie over het indienen van een projectvoorstel.

Samenwerking

YEP bestaat uit twee programma’s, YEP Water en YEP Agrofood. YEP Water, biedt ruimte voor 25 Nederlandse en 25 lokale experts en is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands Water Partnership (NWP). YEP Agrofood biedt ruimte voor 11 Nederlandse en 11 lokale experts. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Nederlands Water Partnership (NWP) en het Food & Business Knowledge Platform.

Op dit moment bestaat YEP Programmes vijf jaar en wordt het programma geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar verlenging en mogelijk verbreding van de programma’s. De jonge professionals worden een tot twee jaar ingezet op projecten rond efficiënt waterbeheer met name in de landbouw, verbeterd beheer van stroomgebieden en veilige delta’s, toegang tot schoon drinkwater en goed sanitair, uitbannen van honger en ondervoeding en het bevorderen van duurzame groei in de agrarische sector en/of het realiseren van ecologisch houdbare voedselsystemen. De Young Experts dragen hiermee bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Naast hun werk in het project, volgen de Young Experts een intensief trainingsprogramma en krijgen zij een persoonlijke coach.

92% blijft werken in water- en agrofood

In de afgelopen vijf jaar zijn 355 Young Experts ingezet door ruim 110 organisaties in 38 landen, waarvan 179 inmiddels YEP alumni zijn. 92% van de alumni blijven werkzaam in de water- of agrofoodsector, de overige 8% vindt meestal werk op het gebied van onder meer klimaat, energie, milieu. Meer informatie over Young Experts? Lees YEP Effect online — of download een exemplaar.

Zelf (bijna) afgestudeerd? Kijk op www.waterwereldwerk.nl voor alle activiteiten voor young professionals.


Zet Young Expert in bij internationaal water- of landbouwproject was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.