De winnaars van de RED engineers Challenge 2018. Foto: Saxion.

Jaarlijks organiseert het Programma Bètatechniek van hogeschool Saxion en de Universiteit Twente — met hulp van Techniekpact Twente — een uitvinders- en ontwerpwedstrijd voor Twentse kinderen uit groep 6 en 7 met een speciale belangstelling voor techniek. In 2019 staan ‘Water en het klimaat’ centraal tijdens de zogenoemde RED Engineers Challenge.

Waterschap Vechtstromen daagt kinderen op 250 basisscholen in Twente uit om creatieve oplossingen te bedenken voor de waterproblemen die ontstaan door klimaatverandering. Het gaat dan niet alleen om het voorkomen van wateroverlast, maar ook in periodes van droogte moet het waterschap zorgen voor voldoende zoetwater voor iedereen. Slimme innovaties zijn nodig om de waterproblemen op te lossen.

Onderwijs over duurzaamheid
Het doel van de RED Engineers Challenge is om kinderen te interesseren voor technologie in een maatschappelijke context. In Twente gebeurt dat onder het thema: ‘Earth is calling … Twente’. Door urgente ecologische, economische en sociale wateruitdagingen te koppelen aan de wedstrijd maken kinderen kennis met de mogelijkheden van techniek.


Uitvinderswedstrijd ‘water en klimaat’ voor Twentse basisscholen was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.