De voorbereidingen voor de makathon ‘Smart solutions voor water en natuurbeheer’ van 3–5 oktober in de 3D Makers Zone in Haarlem zijn in volle gang. De belangstelling is groot. “De hitte en droogte van afgelopen periode heeft iedereen bewust gemaakt van de impact van klimaatverandering”, stelt Suze van der Meulen, innovatiemanager bij waterbedrijf PWN.

‘Vernatting’ op de camping aan de duinrand door heftiger regenval

De werving heeft intussen meer dan honderd deelnemers opgeleverd, waarmee het gewenste aantal is bereikt. “We leggen een reservelijst aan. De ervaring leert dat er ook afzeggingen komen. Als je interesse hebt, schrijf je dan alsnog in.” Daarnaast hebben ervaren en nieuwe coaches (27) en experts (27) zich aangemeld.

Docenten voelen zich aangetrokken tot onze innovatieve methoden.

Verbinding met scholen

Komende weken maakt Van der Meulen een rondgang langs scholen om mbo- en hbo-studenten en docenten in Noord-Holland nader te informeren over de opdrachten die op het programma staan. Het betrekken van het onderwijs vraagt een behoorlijke inspanning. Verbinding met scholen kost tijd.” Haar verklaring: “Eerder wist de makathon de duurzaamheidskoplopers uit het onderwijs aan zich te binden. Deze koplopers waren flexibel en oplossingsgericht. Nu is de grote middengroep aan de beurt en dat gaat langzamer. Bedrijven werken met jaarplannen en scholen met schooljaren en roosters. Dat met elkaar matchen vraagt flexibiliteit.” Tegelijk signaleert ze ook veel interesse vanuit het onderwijs: “Docenten voelen zich aangetrokken door onze innovatieve leermethoden zoals ‘Lean Startup’ en ‘Design Thinking’.”

Innovatiemanager Suze van der Meulen van PWN

Gevarieerde teams

Uit alle aanmeldingen worden multidisciplinaire teams samengesteld met gevarieerde leeftijden: leerlingen uit het voortgezet onderwijs, mbo’ers, hbo’ers en wo’ers en professionals van waterbedrijven en uit het bedrijfsleven. Bij de voorbereidingen wordt het organiserend team van PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gesteund door de deelnemers van vorige edities. “Velen zijn opnieuw actief. Ze wisselen van rol, bijvoorbeeld van coach naar trainer. Of van deelnemer naar technologie-expert.”

Het is open innovatie. Iedereen kan met de ideeën verder.

Creatieven gezocht

Extra hulptroepen zijn nog welkom. Van der Meulen zoekt onder andere nog creatievelingen, die hun verbeeldingskracht willen inzetten. “Welke rol je ook vervult bij de makathon: iedereen leert iets. Door alle leer- en experimenteermogelijkheden zijn we in staat om samen tot innovatieve ideeën en proof of concepts te komen voor een klimaatbestendig Noord-Holland. En het mooiste is: het is open innovatie, iedereen kan met de ideeën verder aan de slag.”

Concrete cases

Van der Meulen merkt dat de droogte van afgelopen zomer een boost heeft gegeven aan de inspanningen om goede cases te formuleren. “Het is heel concreet.” Een case betreft de invulling van smart watermanagement in de provincie Noord-Holland met behulp van kunstmatige intelligentie, Internet of Things, sensortechnologie en Blockchain. Een tweede thema betreft het natter worden van de binnenduinrand in de Kennemerduinen. Hierdoor ontstaan problemen voor drinkwaterinstallaties, omwonenden en recreanten.

Kennismaken met virtual reality tijdens de makathon

Een derde case betreft het ontwerp van een klimaatbestendig, duurzaam en slim en betaalbaar huis voor het eiland Texel. Het vierde thema is hittestress van drinkwaterleidingen, wat besmettingsrisico’s kan veroorzaken. Een mogelijke oplossing is het leggen van drinkwaterleidingen onder een groene strook. Door groene stroken te verbinden met duingebieden zijn er kansen om de biodiversiteit te waarborgen. Het vijfde thema heeft betrekking op bewustwording van inwoners rond klimaatadaptatie in Noord-Holland. Via de makathon bereiken we al weer een bredere groep.”

Meer informatie? Zie het eerdere artikel op Water, wereldwerk. Of bezoek de website van de makathon ‘Smart solutions voor water en natuurbeheer’.


“Iedereen leert tijdens de makathon” was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.