Mirte van Laarhoven uit Amsterdam won afgelopen maand de NLDelta Challenge ‘Deel de Delta’ met haar idee voor een onderwaterbos in het Haringvliet. Hierbij wordt een groep dode bomen rechtopstaand onder water verankerd en vormt op den duur een natuurlijk, biodivers waterrif.

Mirte van Laarhoven

Ik voel mij echt vereerd”, zegt Mirte. “Het komt niet vaak voor dat je een idee uit je afstudeerproject binnen een jaar in de praktijk kunt brengen.” Enkele locaties zijn in beeld; binnenkort is duidelijk waar het bos precies komt. Voor de uitvoering is 40.000 euro beschikbaar.

Mirte is nauw betrokken bij de realisatie. “Ik maak nog een kleine slag in het ontwerp, waarbij het onderwaterbos een nog duidelijker visuele identiteit krijgt. Ook wil ik de verankering nog beter maken. Verder leer ik van andere projecten waarbij dode bomen in het rivierwater worden gelegd.”

Impressie onderwaterbos

Afstudeerproject

Het afstudeerproject voor haar master landschapsarchitectuur behelst een breder concept dat de naam “Stromende Kracht” kreeg, met in totaal vijftien ideeën voor kleinschalige ingrepen vanuit een overkoepelende visie voor de Nederlandse rivierdelta. Naast waterveiligheid en natuur wil zij hiermee de beleving van de Delta een impuls geven. “Ik wilde de stroming en de kracht van het water benutten bij het vormen van een landschap.” Daarbij maakte ze onderscheid tussen de verschillende zones in de Delta. Zo bedacht ze rivierduinen langs zandige oevers met een parcours voor mountainbikers, een moerasrijk gebied dat niet dichtgroeit voor de Oude Rijn en natuureilanden met kleurrijke overgangen tussen land en water voor het Haringvliet. Ze stuurde het idee voor een onderwaterbos, in voor de NLDelta Challenge.

Visualisatie Haringvliet

“Het Nederlandse Deltagebied is een gigantisch gebied. Alleen aandacht voor waterveiligheid vind ik een veel te beperkte benadering, je moet kijken naar veel meer functies, zoals recreatie. Dat gebeurt al, maar hierin moeten wij onszelf blijven uitdagen en beter kijken naar de dynamiek die ons land gevormd heeft.”

Nog meer bomen

Straks steken vijftien meter hoge bomen net met hun topje boven het water uit. Het onderwaterrif moet een boost geven aan het onderwaterleven en is te gebruiken door duikers en snorkelaars, gemarkeerd met een lichtbaken. Met een onderwatercamera is het mogelijk vanaf de wal mee te kijken naar deze onzichtbare deltawereld. Mirtes ambities reiken verder: “Nu is er geld voor vijf bomen, ik hoop dat we financiering vinden voor nog meer bomen, zodat het bos misschien nog wat groter kan worden.” Mirte werkt samen met NLDelta aan de realisatie. Hiernaast werkt ze bij OKRA landschapsarchitecten, dat haar ook ruimte gaf voor doorontwikkeling van het plan.

Meer ideeën realiseren

De wedstrijd werd uitgeschreven om NLDelta (Biesbosch Haringvliet) meer bekender en beleefbaarder te maken. Marianne den Braven van Nationaal Park De Biesbosch NLDelta, die de wedstrijd uitschreef, is heel enthousiast over de creatieve ideeën van Mirte, maar ook van andere deelnemers van de challenge ‘Deel de Delta’. “We hopen nog partijen te vinden die willen investeren in andere goede ideeën. Bijvoorbeeld het getijdenpad van Jeroen Ubels en Wessel de Jong, dat de tweede prijs won. Dit is een wandelpad met drijvende vlonders. Door de getijdenwerking draait het vier maal per dag door de stroom de andere kant op”, aldus Den Braven. Mensen die interesse hebben in de creatieve inzendingen kunnen mailen naar M.den.Braven@dordrecht.nl

Zie ook https://www.deltatalent.nl/nieuws/idee-onderwaterkabinet-wint-nldelta-challenge-deel-de-delta


Mirte benut kracht van de stroming voor vorming ‘onderwaterbos’ was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.