Kinderen op basisschool De Regenboog nemen enthousiast deel aan de gastles.

Een relatief snel stijgend waterniveau in zowel het binnenland als in de kustzone van Nederland is een zorgwekkend gevolg van klimaatverandering. Nederland ligt voor 70% onder zeeniveau, en niemand wil natuurlijk een herhaling van de watersnoodramp in 1953. Het is daarom belangrijk dat generaties na mij zich bewust worden van dit probleem en dat leerlingen kiezen voor watergerelateerde opleidingen om Nederland ook in de toekomst waterrobuust te maken en te houden.

Op vrijdag 6 juni was ik op basisschool De Regenboog in Heerhugowaard om leerlingen les te geven over water. Dit was nogal een uitdaging, omdat bijna niemand van de kinderen Nederlands of Engels sprak. Maar ook deze kinderen kunnen in de toekomst een grote rol spelen als het gaat om waterveiligheid in Nederland.

WK Water Spel

Ik gaf de gastles voor de onderbouw en middenbouw, waar gelukkig een paar kinderen Nederlands spraken. Ik startte met een korte presentatie over water, en de gevaren hiervan. Daarna vervolgden we de les met het WK Water Spel, waarbij de leerlingen tweetallen moeten vormen en samen een land zijn. Met behulp van speelkaarten was het aan de kinderen om te achterhalen welk speelkaartje bij welk land hoorde. Op elk kaartje stond een afbeelding wat een waterprobleem was, of juist een oplossing.

Voetbal

Met handen en voeten probeerden juf Marion en ik het spel uit te leggen voor de onderbouw, maar deze kinderen vonden hun eigen spelregels veel beter. De kinderen waren zo enthousiast dat ik na mijn presentatie niet eens kon vertellen dat ze een voetbal konden winnen na afloop. Toen ik daarna de middenbouw vertelde dat ze een voetbal konden winnen, heb ik nog nooit zo veel ‘young water professionals’ bij elkaar gezien die zo fanatiek met waterproblematiek bezig waren!

Grenzeloze kennis

Al met al was het een erg interactieve middag waarbij iedereen iets geleerd heeft over water, ook ik. Het is indrukwekkend om te zien hoe kinderen op jonge leeftijd al over relatief veel kennis beschikken en dat hun inzichtelijk vermogen letterlijk geen grenzen kent. Ze hebben geen idee wat een dijk is, maar ze weten dat het nodig is om water buiten Nederland te houden. Wanneer ik een afbeelding liet zien waarbij een plas water op een uitgedroogde bodem lag, wist één kind me te vertellen dat dit eigenlijk een goed iets is. De druppel zorgde er namelijk voor dat de bodem minder droog werd, terwijl alle andere kinderen dachten (inclusief mezelf) dat deze afbeelding een slecht fenomeen liet zien: droogte.

Motivatie

Deze eerste gastles was een enorme uitdaging en een ontzettend leerzame ervaring. Ik ben er van overtuigd dat deze kinderen de motivatie en het doorzettingsvermogen hebben om in de toekomst ook een grote rol te spelen in de Nederlandse watersector. Een taalbarrière zal deze kinderen niet in de weg staan.


Gastles op basisschool de Regenboog: Lesgeven met handen en voeten was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.