Wil je in een multidisciplinair team meedenken over klimaatdaptatie in Noord-Nederland? Sta je open voor innovatieve methodes om tot oplossingen te komen? Ben je bovendien geïnteresseerd in de toepassing van datascience, robotica, 3D-printen, virtual reality, blockchain en drones in je dagelijks werk? Doe dan mee aan de Makathon Smart Solutions voor water en natuur op 3,4 en 5 oktober a.s. in de 3D Makers Zone in Haarlem.

“Een makathon is een middel om in een korte tijd, in een veilige omgeving, ervaring op te doen met 21e-eeuwse vaardigheden en te experimenteren met nieuwe technologie. Het is een middel voor zowel medewerkers van bedrijven en overheden als docenten om te kunnen meebewegen in een snel veranderende omgeving. Ook geeft de makathon invulling aan het concept ‘Een levenlang leren’”, licht Suze van der Meulen, innovatiemanager bij PWN, toe. Ze organiseert net als vorige jaren het succesvolle evenement samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Nova College en de 3D Makers Zone in Haarlem.

Klimaatadaptatie centraal

Centraal staan dit jaar smartsolutions-oplossingen voor klimaatadaptatie in Noord-Holland. Meer en heftiger neerslag, naast vaker aanhoudende perioden van droogten, vergen een uitgekiend waterbeheer in dit kwetsbare gebied. Meer informatie over de casus en inschrijving is te vinden op https://www.makathon.nl/waternatuur/makathon.html of bekijk de promotievideo https://www.youtube.com/watch?v=ouSSj06qImw

Coaches gezocht

Van der Meulen: “Ik ben de komende periode ook op zoek naar de invulling van andere rollen tijdens de makathon-dagen. Bijvoorbeeld coaches, die het innovatieproces ondersteunen. Potentiële coaches krijgen een training in de 3D-makerszone in Haarlem.” Op 17 en 18 september zijn er trainingen rond het thema ‘Leren coachen van innovatietrajecten’, waarbij onder andere aandacht voor “design thinking, lean start-up, visual thinking, scrum en het coachen van multi-disciplinair teams”.

Deelnemers aan de slag bij eerdere makathon

Experts gezocht

Maar er zijn nog meer hulptroepen nodig. Van der Meulen: “Misschien ben je een expert in klimaatadaptatie en deel jij graag je kennis met gemotiveerde (aankomende) professionals?” De inbreng van experts staat centraal op de startdag van de makathon op 3 oktober, van 9.00 tot 17.30 uur verrichten zij diverse taken.

Met sponsoring meer mogelijk

Om deze makathon te organiseren is natuurlijk geld nodig. PWN en HHNK hebben budget beschikbaar gesteld voor een makathon met 100 deelnemers. “Maar met extra bijdrage kunnen we zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen. Aan het einde van de dagen levert dit meer ‘Proof of Concepts’ op van oplossingen.”

Aanmelding

Aanmelding als deelnemer, coach, expert of sponsor kan bij innovatiemanager Suze van der Meulen. Behalve via mail Suze.vd.meulen@pwn.nl is Suze ook te bereiken via linkedin en twitter (suzevdmeulen) of telefonisch, via mobiel 06 12476551.


Deelnemers, coaches en experts gevraagd bij makathon klimaatadaptatie in oktober was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.