Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor groep 6, 7 en 8 een lespakket Water & Klimaat ontwikkeld. Het maakt kinderen bewust van het veranderende klimaat in hun directe omgeving. Delfland stelt het lespakket, dat uit zes lessen bestaat, gratis beschikbaar aan iedereen die ermee aan de slag wil.

Water & Klimaat in jouw straat is in Nederland het eerste lespakket dat leerlingen van de basisschool leert wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat immers harder regenen, we krijgen vaker te maken met wateroverlast en de zomers worden heter en droger.

Maatregelen
Leerlingen ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen én wat zij zelf, hun school en hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderende klimaat. Want iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om ook in de toekomst de voeten droog te houden.

Lespakket gratis downloaden
Alle basisscholen kunnen kosteloos gebruikmaken van het lespakket. Het bestaat uit lesmateriaal wat de docent zelf kan gebruiken voor praktijklessen voor groep 6, 7 en 8. Het lespakket is te downloaden op www.waterklimaatles.nl.

Voor docenten die in hun lessen meer aandacht willen besteden aan de watersector zijn veel meer lessen en activiteiten beschikbaar. Het volledige aanbod is te vinden op www.waterwereldwerk.nl


Gratis lespakket ‘Water & Klimaat’ voor basisscholen was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.