Tijdens de Week van Ons Water zijn er tal van activiteiten op en rondom het water.

Breng een bezoek aan een waterzuivering, kijk hoe een gemaal werkt, test de waterkwaliteit, bezoek een watermuseum, maak een wandeling in een waterwingebied of doe mee aan een slootsafari. Het is slechts een kleine greep uit de activiteiten die er tijdens de Week van Ons Water (5 tot 13 mei) plaatsvinden.

De themaweek wil het ‘waterbewustzijn’ van Nederlanders vergroten. Tijdens de activiteiten wordt duidelijk wat er allemaal nodig is om ons land tegen het water te beschermen en van voldoende drinkwater te voorzien. Maar er is ook aandacht voor bijvoorbeeld het verminderen wateroverlast door klimaatverandering. Door minder tegels in de tuin, kan een stad meer water opvangen en nemen de risico’s op wateroverlast bij hevige buien af.

Achter de schermen
Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen legt uit er in Nederland veel mensen werken aan schoon water. “Schoon water betekent heerlijk zwemmen in de zomer, genieten van rijke natuur, fris drinkwater uit de kraan en afvalwater dat gezuiverd weer de sloten en beken instroomt. Dat gaat niet vanzelf. Ontdek in de Week van Ons Water wat er achter de schermen voor nodig is.”

Schoon water is niet vanzelfsprekend
Voor iedereen die in de watersector werkt of in de watersector wil gaan werken, is het bij uitstek de gelegenheid om aan familie en vrienden te laten zien waaruit de werkzaamheden nu eigenlijk bestaan. En dat veilig en schoon water helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het is uniek dat er zoveel plaatsen te bezoeken zijn waarvan de deuren anders gesloten blijven.

Evenementen
In totaal worden er in heel Nederland zo’n 75 evenementen georganiseerd. De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, Vewin, het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Op de www.onswater.nl is het mogelijk om op postcode te zoeken naar activiteiten in de nabije omgeving. Maar je kunt natuurlijk ook specifiek zoeken naar objecten die je graag eens wilt bezoeken.


Week van Ons Water: Aftrap van een week vol wateractiviteiten was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.