Bereikbaarheidsproblemen op de Waddenzee nemen toe door een groeiend aantal toeristen. Rijkswaterstaat Noord-Nederland hield van 11 tot en met 13 april 2018 de ‘WadLab Hackathon’ op Terschelling. Het doel was om tot nieuwe oplossingen te komen voor verbeterde mobiliteit.

Foto: Visuele Notulen

Er waren in totaal veertig deelnemers met een gevarieerde achtergrond, zoals uit de scheepvaart, consultancy, energiesector, olie- en gasindustrie en de financiële sector. Ook studenten en eilanders waren uitgenodigd om mee te denken over hoe de bereikbaarheid van de Waddeneilanden is te optimaliseren, nu en in de toekomst.

Oplossingen in knutselwerk

De werkvorm was een hackathon, die de mogelijkheid biedt om gezamenlijk aan een thema te werken. Of de optimale uitkomst wordt gevonden, is altijd een verassing. Op dag één werden zes groepen gemaakt. De opdracht was om ideeën te bedenken die aansloten op de behoeften van fictieve personages die van- en naar de Waddeneilanden reizen voor werk, vakantie of met een andere reden. Op dag twee werd gebrainstormd over de bereikbaarheid in het jaar 2050. De ideeën werden met behulp van knutselmateriaal uitgewerkt, om situaties na te bootsen. Dag drie startte met pitches van de uitgewerkte ideeën voor een jury. De oplossingen varieerden van een kabelbaan op het traject Holwerd — Ameland, amfibievoertuigen die over Wadplaten rijden tot doorzichtige bollen die kunnen vliegen, drijven en ook door een ondergrondse tunnel zijn te transporteren.

Foto: Visuele Notulen

Niet ongeloofwaardig

Dit laatste idee won. De bollen zijn natuurlijk ontzettend innovatief en futuristisch. Maar wie zegt dat het vervoer van toeristen en eilanders langs alle Waddeneilanden in 2050 niet uitgevoerd wordt met behulp van een ondergronds buizenstelsel? Hoewel de deelnemers met veel humor en gezelligheid aan hun ideeën werkten, zijn de oplossingen nog niet zo ongeloofwaardig. Als de toeristensector blijft uitbreiden worden deze ideeën vanzelf aantrekkelijker en veelbelovend.

Ik vond het leuk en leerzaam om te brainstormen met zo veel onbekenden. Door de gevarieerde achtergronden van de deelnemers, werd met veel verschillende invalshoeken naar oplossingen gekeken. Uiteindelijk geloof ik niet dat één groep de winnaar is. Rijkswaterstaat kan aan de hand van alle resultaten oplossingen bieden voor knelpunten van de bereikbaarheid nu en in de toekomst. Het doel van de hackathon is dan ook ruim gehaald.

Het Waddengebied kent een grote hoeveelheid aan unieke ecologische waarden, die voor de meeste toeristen reden zijn om het gebied bezoeken. Het meest groene idee was dan ook om de ecologische footprint van de vakantie van toeristen te koppelen aan ‘credits’, zodat toeristen duurzamer op vakantie gaan. Uiteindelijk is het de vraag of de bereikbaarheid van en naar de Waddeneilanden verbeterd kan worden zonder dat deze ecologische waarden worden aangetast.


Per vliegende bol naar de wadden: volop ideeën bij WadLab Terschelling was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.