Ontwerp een dertiende provincie voor Nederland als eiland op zee. Dit was de opdracht die honderd jonge professionals in een lange dag volledig in beslag nam tijdens het innovatie-evenement NL-reset. Op 23 maart jl. kwamen zij bijeen in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht. Output waren creatieve knutselwerken, gebaseerd op verfrissende visies van de toekomst. Daarnaast was NL-reset vooral een ‘hele leuke dag’ waarin jongeren ervaring opdeden met een innovatieproces onder hoge druk.

Het doel hierbij was gezamenlijk, over de grenzen van organisaties en werkgevers heen, te innoveren voor de mondiale maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatveranderingen, verstedelijking van delta’s, drinkwatertekorten en energietranstie.

NL-reset was alles behalve een normaal kennisevenement. Niet alleen door de aanpak die deelnemers urenlang aan het werk hield, maar ook door het enthousiasme bij de ‘ontvangers van de resultaten’, de directeuren, bestuurders en hoogleraren die pitches bijwoonden. ‘We moeten meer met de resultaten doen’, reageerde een van hen achteraf. ‘Zo moeten we allemaal gaan werken’, vond een ander.

Buiten de lijntjes

Bij de aftrap werden de jongeren opgeroepen zich op te stellen als een ‘Maverick’, de onverschrokken piloot uit de film Top Gun, die zijn eigen pad kiest. ‘Leiderschap komt met ongemak’. Ook werd hen voorgehouden ‘buiten de lijntjes te kleuren’ en uit te kijken voor conditionering. ‘Als je ergens twee weken werkt of studeert, ben je al onbewust geconditioneerd.’ Aan de hand van spelletjes werd duidelijk gemaakt dat met het loslaten van bekende spelregels veel meer punten zijn te behalen.

Na deze mindset gingen de gemengde groepen aan de slag met een outline voor het eiland — waarbij er natuurlijk het voordeel is dat bij een nieuw eiland geen beperkingen gelden. Er waren voorstellen voor een geheel duurzame energievoorziening en circulair woonomgeving en een concept met sociale contracten die alle bewoners zouden moeten ondertekenen. Een andere groep plaatste een zandvulkaan in het midden.

Inspiratie

In gehusselde samenstelling volgden de deelnemers verschillende inspiratiesessies. De noodzaak van goede samenwerking werd geïllustreerd door het verhaal van een teamlid van de Solar Challenge in Australië. ‘Zonder erkenning van ieders expertise hadden we die auto nooit kunnen bouwen.’ Hans Huis in ‘t Veld (boegbeeld Topteam Water) legde uit hoe het plan voor Novadelta, een eiland voor de Noordzeekust, tot stand kwam. Ook was er inspiratie van een vertegenwoordiger van Just Digg it, dat met het graven van regenwatergeulen klimaatverandering wil tegengaan. De gastspreker legde uit hoe smart technology (voor het vinden van de juiste locaties voor geulen) en hands-on vaardigheden (met een schep geulen graven) prima samengaan. Voorzien van deze geestelijke voeding gingen de deelnemers weer verder in hun groep.

De teams leverden een inhoudelijke slag bij een loket met inhoudelijke experts, aan wie zij een gerichte, scherpe vraag mochten stellen. De tijd was gelimiteerd, waardoor de focus bleef.

Pitch en roast

De groepen pitchten hun plannen en werden, in het jargon van de middag, ‘geroast’ door de andere teams. Na een laatste verbeterslag konden de groepen in de avond hun definitieve ontwerpen presenteren: een knutselwerk en een flipover met de essenties van het concept.

Even mocht de concentratie tijdens het programma wijken voor iets anders: alle deelnemers en gasten dansten een haka, een traditionele dans van de Maori’s in Nieuw Zeeland, waarbij iedereen op de grond stampte en zich op de benen sloeg. “Noodzakelijk, want anders was het wel een hele zware dag voor iedereen”, vertelt Else Boutkan, programmacoördinator Human Capital van de topsector Water en Maritiem.

Netwerken in kaart

Naast ervaring met een innovatieproces bleek NL-reset ook effectief voor de vorming van een nieuw, sectorbreed netwerk. De deelnemers vormden in de aanloop al een Linkedin-groep. Ook droegen zij belangrijk bij aan het mobiliseren van hun ‘collega’s’. Dit deden zij door systematisch de netwerken in de watersector in kaart te brengen. Verbinden aan elkaar en aan de Topsector Water & Maritiem draagt bij aan een toekomstbestendige watersector”, aldus Boutkan.

NL-reset is een idee van de Human Capital Agenda van Topsector Water en Maritiem en uitgevoerd in samenwerking met Nationaal Watertraineeship, Traineeship van Rijkswaterstaat en Lef Future Center Rijkswaterstaat. Het is uitgevoerd in samenwerking met jonge professionals en gefaciliteerd door onder ander Rijkswaterstaat.


NL-reset: Vulkaan van inspiratie voor deelnemers en experts was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.