Ga eens kijken bij een ander bedrijf, in het buitenland, in een totaal andere functie of neem een maand vrij: Levenslang leren kun je op vele manieren vormgeven. Maar onbetwistbaar geldt dat alle waterprofessionals, jong en oud, uit hun comfortzone moeten om ‘21e eeuwse vaardigheden’ op te doen en te onderhouden. Nieuwsgierigheid geldt daarbij als de motor voor de education permamente. Zo bleek tijdens de werkbijeenkomst Leven Lang Leren in de 3D Makerszone in Haarlem van afgelopen vrijdag.

Concept

Leven Lang Leren is een van de themalijnen in het programma Human Capital van Topsector Water & Maritiem. De themalijn wordt samen met KNW, Wateropleidingen, Nationaal Watertraineeship / Project 24 en Vereniging van Waterbouwers / Captain Co-Creation uitgewerkt. Het doel is in nauwe samenwerking met professionals uit de watersector een concept of aanpak voor een ‘leven lang leren’ op te leveren.

Nieuwe ervaringen

Creativiteit stroomde onbelemmerd tijdens de werksessies. “Hoe blijven we voor altijd die jonge honden?” vroeg een jonge ambtenaar zich, met een zweem van een Peter Pan complex, in het groepje Captain Co-Creation af. De oplossing ligt voor een belangrijk deel in het aangaan van nieuwe ervaringen. Daarvan leer je, en vooral ook van elkaar. “Maak verrassende combinaties die leiden tot wederzijdse coaching: een ervaren professonial met een student. Of een man en een vrouw?” (Gelach.)

Regel het in contracten

“Stel je voor:wat als je niets doet? Dan blijven we die dijken over twintig jaar nog steeds op dezelfde manier bouwen”, schetste een jonge infraprofessional zijn angstbeeld. “Maar hoe organiseer je als organisatie deze persoonlijke zoektochten voor de medewerkers?” vroeg een ander zich af. “Dat moet je in de contracten regelen. Verplicht je medewerkers minimaal 1 dag per jaar op een andere werkplek te kijken.”

In een paralelle werksessie borrelden de tips net zo gemakkelijk op. “Vertel je nieuwe collega’s vooral niet hoe je het de vorige keer hebt aangepakt, ook al was het succesvol. Laat je verrassen door een nieuwe aanpak.” En noem het geen detachering, want ‘dan doe je al wat je kunt’. Deze sessie werd afgesloten met een passend idioom: “Ga nu aan een tafel zitten waar je nog niet eerder hebt gezeten.”

Tips

Aan het eind van de middag presenteerden de groepen hun resultaten. Een bloemlezing uit de tips. ‘Geef medewerkers een persoonsgebonden budget met geld en tijd om nieuwe ervaringen op te doen.’ ‘Stel intergenerationele buddies in.’ ‘Laat junioren de senioren coachen op 21ste eeuwse vaardigheden’. Een jonge professional maakte melding van haar goede ervaringen hiermee. ‘Ga zelf een cursus geven, daar leer je meer van dan een cursus volgen.’ ‘Schrijf columns, daarvan leer je je gedachten ordenen.’ ‘Breng jezelf in onbekende omgeving waarin je weer mag falen en fouten maken.’ ‘Leer geconcentreerd werken, dan leer je meer.’ ‘Pak projecten op die buiten je normale gezichtsveld liggen’. ‘Zorg voor ‘job’ en ‘role’ rotation binnen de organisatie of tussen bedrijven.’ ‘Regel ‘outhouse sessies’.

Informele en formele momenten

Captain Co-Creation presenteerde hun vondst: een nieuwe competentie, namelijk ‘sectorbreed leren’, met informele verrijkingsmomenten en verplichte momenten in de personeelsevalaluatiecyclus. Project 24 propageerde een digitaal platfom dat de persoonlijke voortgang van het ‘leven lang leren’ ondersteunt, met een puntensysteem. Het domein Blijfwaterproof.nl is al voortvarend geregistreerd.

De jury, onder leiding van Hein Pieper, voorzitter van het programma Human Capital, opperde dat de ideeën, rijp en groen en deels elkaar overlappend, mogelijk tot een aanpak zijn te smeden. Een vervolgbijeenkomst wordt met instemming van de deelnemers gepland. “Extra winst is dat profesionals uit de sector actief met dit thema bezig zijn”, concludeerde Agnes Maenhout, directeur van Stichting Wateropleidingen.


‘Ga de uitdaging aan om (weer) fouten te maken en leer ervan’ was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.