Uit het hele land en van verschillende wo- en hbo-opleidingen kwamen ze naar Den Haag; de 22 studenten die een waterbeurs hebben gekregen van de topsector Water en Maritiem. Directeur-generaal Peter Heij van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reikte de cheques uit. Daarnaast krijgt de groep de komende twee jaar begeleiding en uitnodigingen voor bijeenkomsten en werkbezoeken. Als tegenprestatie gaan de studenten de komende twee jaar als waterambassadeur aan de slag. Ze geven gastlessen in het basis- en voortgezet onderwijs, ondersteunen bij educatieve evenementen en delen hun verhalen in blogs en vlogs via onder andere het socialmedia-platform Water, WereldWerk! “Voor de uitdagingen in de watersector zijn een heleboel mensen nodig. Ook jullie gaan je inzetten om leeftijdsgenoten te interesseren voor het werk in water en maritiem. Ik hoop dat jullie er zelf veel plezier in hebben, dan straal je dat ook uit”, sprak Heij tot de groep.

Werk in de hele wereld

De studenten hadden volop vragen voor Heij: wat hij zelf het mooiste waterproject vindt (heel interessant vindt hij de Markermeerdijken, vanwege de afweging van verschillende belangen). Of hoe het zit met de politieke gevoeligheid van water (dat valt mee, want dankzij de werkwijze van het deltaprogramma zijn de meeste maatschappelijke discussies al vooraf gevoerd). Internationaal samenwerken, leren van anderen en kennis delen zijn belangrijke competenties van de waterprofessionals van nu en de toekomst, hield hij de studenten voor. En niet onbelangrijk voor de meeste, reislustige aanwezigen. “Het aantrekkelijke aan een baan in de watersector is dat er in de hele wereld werk is.”

Ervaren ambassadeurs

Oudgedienden Wyona Boers en Dave van Belkum deelden hun ervaringen als waterambassadeur met de nieuwe lichting. Wyona, naar eigen zeggen ‘rustig begonnen’, kreeg steeds meer de smaak te pakken. Ze gaf vele gastlessen en reisde voor haar ambassadeurswerk onlangs naar Kaapstad om waterproefjes te doen met honderden jongeren tijdens de stop-over van de Volvo Ocean Race. “Ik was daar een soort waterprofessor.”

Ook Dave heeft vele educatieve activiteiten uitgevoerd, en berichtte daarover enthousiast via Water, wereldWerk! Het waterbewustzijn van de gemiddelde Nederlander mag nog wel iets sterker, vindt Dave. Met smaak vertelt hij dat hij — iets beneveld na een avondje stappen in de trein uitlegde aan medereizigers dat Nederland toch echt onder de zeespiegel ligt. In het zwembad regelde hij een nieuwe gastles. “Waterambassadeur ben je eigenlijk altijd.”

Na het plenaire gedeelte volgde een geanimeerde borrel, waarbij de waterbeursstudenten uitgebreid met elkaar kennismaakten. Een gezamenlijke appgroep is aangemaakt.


Nieuwe waterbeurzen uitgereikt was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.