In een veranderd klimaat komen droogte, overstromingen en watertekorten steeds vaker voor. Het thema van de VN Wereldwaterdag op 22 maart 2018 is ‘Natuur voor Water’. Hiermee vraagt de VN wereldwijd aandacht voor natuurlijke oplossingen voor klimaatvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van nieuwe bossen, waterbergingen en natte natuur.

Overstromingen, droogte en watervervuiling verergert door erosie en het verdwijnen van vegetatie. Door het aanplanten van nieuwe vegetatie en het aanleggen van groene infrastructuur, kan de balans in de waterketen worden hersteld. De natuur kan helpen om wereldwijd iedereen van voldoende en veilig drinkwater te voorzien.

Nederlandse activiteiten
Wereldwaterdag (‘World Water Day’) wordt sinds 1993 internationaal gevierd op 22 maart. De lidstaten van de Verenigde Naties brengen jaarlijks een mondiaal waterprobleem onder de aandacht van een breed publiek. Ook in Nederland zijn er jaarlijks worden er rondom 22 maart tal van evenementen georganiseerd.

Meer informatie: www.worldwaterday.org


Wereldwaterdag 2018 in teken van oplossingen uit de natuur was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.