Op 7 november hebben Vincent de Heus en Daniël van den Heuvel, beide waterambassadeurs, een gastles gegeven aan groep 8 van Christelijke Basisschool de Rank in Lochem.

Door de leerlingen te vertellen wat wij doen als student en waterambassadeur en wat we na onze opleiding van plan zijn te gaan doen, hopen we de leerlingen enthousiast te krijgen om zich ook te verdiepen in water.

Met de docent hadden we afsproken dat we een uurtje de tijd zouden krijgen. In deze relatief korte tijd hebben we geprobeerd de leerlingen over zoveel mogelijk kanten van water en waterbeheer te vertellen. Eerst hebben we een korte quiz gehouden (volgens petje op, petje af), waarbij we keken hoeveel de leerlingen al wisten over water en om ze lekker actief te houden.

De kinderen wisten al goed dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt en kan overstromen. Eén iemand wist zelfs precies het percentage laagliggend land in Nederland (60%) te schatten.

Ook was er duidelijk al wat kennis aanwezig over klimaatverandering en de effecten daarvan op het water in Nederland. Maar wat bijna niemand nog wist is dat klimaatverandering ook tot drogere periodes kan leiden.

Klimaatverandering wordt vaak in één adem genoemd met meer regen en meer kans op overstromingen en dat is ook zeker waar. Het kan echter ook gebeuren dat er langere tijd geen regen valt door de klimaatverandering en er droogte ontstaat.

Gemaal Arkemheen

Daarna hebben we behandeld hoe we dan om kunnen gaan met extra water als dat er door klimaatverandering komt. Het was duidelijk dat er al een aantal geschikte toekomstige watermanagers in groep 8 zitten, want een aantal van hen kon goede maatregelen noemen om water buiten de deur te houden, zoals het verhogen of verleggen van dijken.

Droppie Water

Om de les af te sluiten en samen te vatten hebben alle leerlingen in tweetallen de serious game Droppiewater gespeeld in de klas. Daarbij speel je zelf de watermanager en moet je bijvoorbeeld sluizen en gemalen bedienen om het water de goede kant op te sturen. Hiermee kun je voorkomen dat gebieden overstromen, of juist uitdrogen. Voor iedereen was dit een leuke afsluiting van de les waarbij ook nog eens de besproken inhoud in de praktijk kon worden gebracht.

Ben je docent of ken je een docent in het basisonderwijs? Op www.waterwereldwerk.nl vind je meer informatie.

Geschreven door Vincent de Heus, waterambassadeur Topsector Water & Maritiem.


Verslag van een gastles: enthousiasmeren voor water! was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.