Op vrijdag 24 november heb ik het jaarlijkse najaarscongres van KNW bezocht, dat dit jaar plaatsvond in het Mariënhof in Amersfoort. Het voormalig klooster gaf een aangename indruk over de gehele dag en zorgde ervoor dat alles in het juiste perspectief binnen kwam.

Deze locatie zorgde er mede voor dat ik steeds terugdacht aan alles wat wij als ‘mensen’ al bereikt hebben. De twee kernonderwerpen van de dag waren namelijk ‘waterprofessional van de toekomst’ en ‘de impact van de digitale revolutie’. Iets wat je totaal niet aan klooster zou linken. Maar een klooster is wel een locatie waar het lang geleden allemaal begon, omdat hier de kennis en kunde werd bewaard.

De dag was opgedeeld in een plenair ochtend gedeelte en een middag gedeelte waarbij iedereen zijn keuze kon maken voor verschillende workshops. Frank Kresin, directeur van het desingnlab van universiteit Twente, opende de dag met veel humor. Hij had een duidelijke mening over de toekomst; de veranderingen op gebied van digitale revolutie zal nieuwe kansen bieden, maar deze vernieuwingen kunnen alleen ontstaan als we met zijn allen samenwerken.

De digitale revolutie zal alleen mogelijk zijn wanneer het wordt geaccepteerd door iedereen.

De twee workshops die ik gevolgd heb waren zeer interessant. De eerste: ‘Wat als de digitale revolutie je gaat “outsmarten”?’, gaf veel nieuwe inzichten in problemen die vooral in de toekomst zullen plaatsvinden in het bedrijfsleven.

Sommige banen zullen vervangen worden door intelligente robots en wat moeten die duizenden werknemers dan gaan doen?

Wie is er verantwoordelijk voor? En hoe gaan we de digitale revolutie accepteren wanneer er duizenden banen op het spel staan? Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens deze workshop. Ik had hier zelf nog nooit aan gedacht. Het is ook iets waar ik totaal nog niet mee bezig ben als student. Het stelt mij wel gerust dat men hier al mee bezig is en dat men dit als een serieus gevaar behandelt.

De tweede workshop ‘Sensor based decission making in waterboards’ gaf veel stof tot nadenken omdat ik hier zelf de laatste tijd veel mee in aanraking ben gekomen. Gedurende het verzamelen van data voor mijn bachelor en masterscriptie ontbraken delen van datasets, waren sensoren verkeerd ingesteld of was de data niet juist afgelezen en geïnterpreteerd. Dit soort problemen zullen vaker voorkomen wanneer er meer sensoren geplaatst gaan worden en er minder mensen weten waarom, hoe en wat er gemeten gaat worden. Wanneer men over gaat op sensor based decision making, zullen er mensen moeten worden opgeleid die het hele proces van wat wil ik weten?, hoe kunnen we dit weten?, hoe gaan we dit aanpakken? en op welke manier gaan we dit in de toekomst doen? kunnen checken.

De dag werd afgesloten met de KNW scriptie prijsuitreiking waarbij veel nieuwe ideeën werden gepresenteerd.

In mijn ogen is de waterprofessional van de toekomst ook al bezig in het heden. Wij zijn op dit moment veel bezig met innovatieve ideeën bedenken en uitvoeren. Wij zijn nu bezig met het ontwerp van de toekomst en de digitale revolutie staat in zijn kinderschoenen.

We moeten nu onze ogen openen en alle kansen pakken die er zijn, zodat de waterprofessional van de toekomst ook echt een toekomst heeft!

Geschreven door Ilja America, waterambassadeur Topsector Water en Maritiem


Waterprofessional in de digitale revolutie was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.