International Junior Science Olympiad

Namens de Haagse Hogeschool heb ik maandag 13 februari 2017 het evenement International Junior Science Olympiad (IJSO) mogen bijwonen. Tijdens dit evenement stonden de thema’s Water en Duurzaamheid centraal.

Ik heb samen met Ralph van Loon en Milou van Luijk onze opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management mogen vertegenwoordigen. Wij hebben deze dag gebruikt om ons netwerk uit te breiden in de watersector.

Tijdens dit evenement ben ik als waterambassadeur gevraagd om deel te nemen aan het panelgesprek samen met Nederlands eerste Watergezant Henk Ovink en Dijkgraaf Hetty Klavers. Ik heb 200 HAVO/VWO scholieren mogen toespreken over de thema’s water en duurzaamheid, maar ze ook mogen informeren over mijn eigen (water)opleiding.

Geschreven door waterambassadeur Topsector Water Louise de Haas


International Junior Science Olympiad was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Natuur en cultuur hand in hand

“Anna-Maaike”, hoor ik mijn moeder roepen. Ik liep net naar de auto, om naar een vergadering van de projectgroep Wierum te gaan. Ze komt achter me aan gelopen en geeft me de bijlage van de Leeuwarder Courant, Joop Mulder staat voorop. “Wist je dit al? Joop stopt met Oerol.” Ik pak de krant aan, geef mijn moeder een kus en stap in de auto. “Ja, dat wist ik al”, zeg ik met de deur nog half open. “Maar hij stopt niet echt hoor, althans, niet met het verbinden van de mensen met de zee”. Ik doe de deur dicht en ik zie mijn moeder nog net zwaaien als ik in de achteruit kijk spiegel kijk.

Sense of Place
Onderweg denk ik aan het voorval. Ik wordt blij en zet de muziek automatische ietsje hoger. Zelf ben ik in contact gekomen met Joop Mulder en Sense of Place via mijn stage bij Royal HaskoningDHV. Onder de begeleiding van mijn stagebedrijf, heb ik mogen uitzoeken in wat voor vergunningen traject je komt met de kunstwerken van Sense of Place. Tijdens mijn stage werd ik enthousiast over Sense of Place, ik heb mensen er over verteld, zo ook mijn ouders. Ik kan merken dat mijn ouders het ook leuk vinden, omdat ze, speciaal voor mij, alle krantenknipsels bewaren waar ook maar iets over Sense of Place of het Waddengebied in staat. Want ook het Waddengebied maakt mij gelukkig…

Oerol festival
De man die in 1982 het Oerol festival heeft opgericht, heeft zijn taken in februari neer gelegd. Zoals velen al weten is hij niet met pensioen, maar richt Joop Mulder (63) zich volledig op de vastelandskust in Friesland, Groningen, Duitsland en Denemarken met zijn project Sense of Place. Sense of Place is een project, waarbij met tientallen grootschalige kunstwerken en verbluffende landschapsarchitectuur de aantrekkingskracht van het Nederlandse Waddengebied wordt vergroot, dit in samenwerking met partners en de lokale bevolking. De kunstwerken zullen aan de hele kust worden verspreid en vertellen per locatie het verhaal van het dorp. Samen met de lokale gemeenschap wil Joop Mulder het Waddengebied verder ontwikkelen met de kracht van kunst en cultuur.

Zeezwembad Wierum
Eén van deze plekken, waar een verhaal zal worden verteld, is Wierum. Samen met de projectgroep, het dorp en Sense of Place mag ik dit verhaal vertellen. Wierum ligt in het Noordelijkste puntje van Friesland, de gemeente Dongeradeel. Onderdeel van het dorp Wierum is de afkalvende kwelder aan de oostkant van het dorp, genaamd ‘de Kromme Horne’. De Kromme Horne slaat in een snel tempo af, de verwachting is dat er over tien jaar geen kwelder meer is, tot groot verdriet van vele dorpsbewoners. De leefbaarheid in Wierum, net zoals bij alle omringende dorpen, gaat achteruit. Bezoekers blijven niet lang, de opgeleide jeugd trekt weg en er is weinig te beleven. Sinds kort zit daar echter verandering in, het dorp is bezig met plannen die de leefbaarheid vergroten en die de bijzonder klifkwelder in het dorp zal behouden. Door dit te bewerkstelligen is het idee ontstaan om een pier met getijdenbad buitendijks te bouwen, dit zou de kwelder kunnen behouden en het biedt bescherming voor het aan te leggen strand. Tijdens een bijeenkomst van de bestuurlijke organen en belanghebbende organisaties in de regio zijn er vier ontwerpen ontstaan waar deze componenten in verwerkt zijn. Op alle ontwerpen is de bestaande dam te zien. De afwisselende ontwerpen tonen: een aparte pier, een pier op de plaats van de bestaande dam, een getijdenbad, een strand en kwelderbehoud. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek wat ik heb gedaan, is er een vijfde ontwerp bijgekomen, wat kwelderbehoud laat zien doormiddel van een afbuigende nieuwe pier met wad wachtpost c.q. getijdenbad. Alle vijf ontwerpen zijn getoetst aan de randvoorwaarden die duidelijkheid geven over de uitvoerbaarheid, uiteindelijk bleek het laatst toegevoegde ontwerp het haalbaarste ontwerp. Samen met het dorp, de projectgroep en Sense of Place willen we het onderstaande ontwerp realiseren, met aan het einde van de pier een getijdenbad. Het project maakt mij enthousiast, ik ben daarom ook blij dat ik hier deel van uit mag maken. Het geeft de regio een impuls op allerlei vlakken en het project geeft de bezoekers de kans nog beter van het Waddengebied te kunnen genieten.

Een pier met getijdenbad om de speciale klifkwelder te behouden, ook de bestaande cultuurhistorische dam wordt op deze manier behouden. Het getijdenbad is een ontwerp van het Observatorium en een idee van Sense of Place.

Niet alleen Wierum, maar bijvoorbeeld ook Ternaard, Holwerd en Blije zullen straks een parel in de parelketting zijn. Het enthousiasmeert mij, het enthousiasmeert de mensen om mij heen. Zelf kijk ik snel eens achter de dijk, toch wel een paar keer per maand. Er gaat vaak eens iemand mee, gewoon, om te genieten… “Wat komt hier dan?” , hoor ik mijn zusje zeggen. “Dijk van een Wijf”, antwoord ik. Ik hoor haar grinniken, mijn vader begint te lachen. “Dijk van een Wijf?” vragen ze in koor. “Ja”, zeg ik tevreden, “Dijk van een Wijf”.

Dijk van een Wijf, onderdeel van de route Sense of Place. Ontwerp: Nienke Brokke. Een dijk in een vorm van een vrouw.

Geschreven door Anna-Maaike v.d. Weide, waterambassadeur Topsector water, 9 mei 2017 Holwerd


Natuur en cultuur hand in hand was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.