De watersector ontwerpt, bouwt en werkt aan kansen en innovaties voor een veel duurzamere samenleving. Zo kan de watersector bijvoorbeeld opsporen waar een corona uitbraak is. En wist je dat een waterzuiveringsbedrijf grondstoffen levert uit gefilterd afvalwater? Veel kleding en technisch apparatuur komt via de oceanen naar Nederland. Schone schepen en slimme transport is nodig om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Ook zijn er nieuwe uitdagingen door de groeiende wereldbevolking of het stijgen van het zeeniveau door klimaatverandering. Dit betekend dat nieuwe expertise en grensoverschrijdende samenwerkingen essentieel zijn om hoofd te bieden aan alle kansen en bedreigingen.   

Nieuwe ideeën en samenwerkingen willen we vangen door een serie thematische evenementen te organiseren met én door een diversiteit aan partners. Topsector Water & Maritiem heeft het initiatief opgepakt na verschillende geluiden uit het netwerk. We noemen deze serie denktanks. Deelnemers hebben geen watergerelateerde achtergrond nodig. Lokale uitdagingen worden aangeboden door partijen zoals de gemeente Groningen en het waterschap Noorderzijlvest in Groningen middels het ClimateCafé. Of door het Nationaal Watertraineeship en Acacia in Texel. Elk jaar wordt een ander thema onder de loep genomen en #droogte bijt de spits af. Het kick-off event is live te volgen op 17 mei en de finale zal plaatsvinden op 21 september in Den Haag. Heb jij, weet jij of wil jij nadenken over deze steeds vaker voorkomende uitdaging, meld je aan. Meer informatie via: https://www.waterwereldwerk.nl/denktank/ of volg de #denktankdroogte op instagram. We werken graag samen aan een krachtige, innovatieve, toekomstbestendige- & behendige en slagvaardige watersector.