Waterschap ondersteunt via fonds innovatieversnelling bedrijven

Circulaire coating betonconstructies helpt waterkwaliteit verbeteren

Voor veelbelovende innovaties op watergebied kan financiering een obstakel zijn. Maar dat hoeft niet: ondersteuning is mogelijk vanuit het Waterinnovatiefonds van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het fonds heeft haar eerste financiering verstrekt aan het bedrijf ‘Nieuwe Generatie Constructiematerialen’ (NGCM)voor het op de markt brengen van een milieuvriendelijke coating voor beton.

NGCM en het Nationaal Groenfonds ondertekenden gisteren een overeenkomst voor financiering vanuit het Waterinnovatiefonds. In 2018 heeft HHNK het Waterinnovatiefonds opgericht samen met het Nationaal Groenfonds, dat eveneens fondsbeheerder is. Per aanvraag kan maximaal € 200.000 worden toegekend.

Het Waterinnovatiefonds is opgezet om innovaties op het gebied van duurzame energie, circulaire economie, waterkwaliteit en waterveiligheid versneld op de markt te brengen. De innovatieve bedrijven kunnen uit heel Nederland komen, maar het product of idee moet wel toepasbaar zijn voor HHNK. Jan Kramer, bestuurder HHNK zegt: “Wij helpen bedrijven met een kansrijk product voor het waterbeheer de laatste stap naar de markt te zetten. Het product van NGCM is een mooi voorbeeld dat bijdraagt aan schoon en gezond water.”

Geen giftige stoffen
NGCM heeft de wereldwijde licentie voor de verkoop van de nabehandeling van beton die door middel van natuurlijke producten als water, alginaat en betoniet het beton beschermt tegen uitdroging. Het milieuvoordeel ten opzichte van de traditionele behandelmethodes- een chemische nabehandeling en tijdelijk afdekken met plastic – is groot. Er komen geen giftige stoffen in het (water)milieu, er is geen plastic afval en het product is onschadelijk voor mens en milieu. Daarnaast neemt ook de houdbaarheid van het beton met meer dan 50% toe. Het product is ontwikkeld bij de TU Delft en komt op de markt onder de naam Delft Green Curing.

Circulaire keten
Voor het waterschap is een milieuvriendelijke behandeling van betonconstructies belangrijk, omdat de gebruikte chemicaliën vaak in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarnaast heeft HHNK zelf ook veel beton nodig voor viaducten, waterkeringen etc. Verder is het soms mogelijk alginaat te winnen uit afvalwater of slib, waarmee waterschappen bijdragen aan een meer circulaire keten. De betonmarkt is aanzienlijk: jaarlijks wordt in Nederland circa18 miljoen m2 beton vervaardigd.

Pitch
Twee keer per jaar organiseert HHNK een pitch, waar de ondernemers hun product kunnen presenteren voor een selectiecommissie met experts vanuit HHNK en STOWA. Bij akkoord van de selectiecommissie volgt een financieringstraject bij het Nationaal Groenfonds. Inmiddels hebben ruim twintig partijen een pitch gehouden, waarvan er negen goedgekeurd zijn. Op dit moment nog vier partijen in gesprek met het Groenfonds voor financiering van hun projecten. Nieuwe pitchrondes zijn in juni en december dit jaar.


Waterschap ondersteunt via fonds innovatieversnelling bedrijven. was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.