Een hybride docent staat met een been in de klas en met het andere been in de praktijk. Illustratie: STC Group.

Een hybride docent is iemand die een deel van de week lesgeeft en de rest van de week in de praktijk werkt. Het kennis- en opleidingsinstituut voor scheepvaart, transport en havenindustrie STC Group maakt sinds twee jaar met succes gebruik van deze bijzondere docenten. Het resultaat is een vruchtbare kruisbestuiving tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Iemand die op een scheepswerf of op een schip werkt kan droge lesstof direct vertalen naar voorbeelden uit de praktijk. En dat blijkt uitstekend te werken. Leerlingen worden enthousiaster over de beroepspraktijk en medewerkers zijn gemotiveerder omdat ze binnen een bedrijf de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontplooien. De hybride docenten krijgen een gedegen opleiding om de benodigde didactische vaardigheden aan te leren.

Blue Careers

Lucie Saxton is bij STC Group verantwoordelijk voor het project dat bekend staat onder de naam ‘Blue Careers’. “Wij merken dat we dankzij de docenten uit het bedrijfsleven makkelijker stageplaatsen kunnen vinden. De hybride docenten hebben een directe kijk op de leerlingen in de klas en potentiële stagiaires. Er ontstaan ook meer mogelijkheden voor stageplaatsen. Voor onze leerlingen is dat echt een buitenkans. Intussen is de inzet van hybride docenten een vast onderdeel geworden van de werving van onze afdeling HRM.”

Partners

Blue Careers is gestart met een subsidie van de Europese Commissie. Saxton: “Wij hebben in de laatste periode van de projectduur ervoor gezorgd dat het concept ingebed is in de organisatie. Tot op heden zijn er tien hybride docenten geworven. Zij hebben allemaal hun Pedagogisch Didactisch Getuigschrift gehaald.”

De projectpartners zijn: Havenbedrijf Rotterdam N.V., Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land.

Meer informatie over activiteiten, werken en leren in de watersector? Ga naar: Waterwereld, werk!


Maritiem: Hybride docenten slaan brug tussen onderwijs en praktijk was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.