Steden kunnen voor hun energiebehoefte profiteren van de warmte (en koelte) in oppervlaktewater. Maar hoe pas je deze techniek toe in de praktijk?

Creativiteit en energie van jongeren kunnen klimaatadaptatie en verduurzaming een extra impuls geven. Vanuit deze gedachte organiseren overheid en bedrijven een ‘Delta Tech Challenge’ op 28 mei 2019 rond thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) voor studenten van de Hogeschool Amsterdam. Dit is de eerste editie. Als het aan projectleider Theo Heida, werkzaam bij Procap, ligt volgen er meer steden en onderwijsinstellingen.

Wateruitdagingen onder aandacht van jongeren

De Delta Tech Challenge brengt de uitdagingen rond water, klimaat en energie onder de aandacht van jongeren, in een aansprekende combinatie van leren en innoveren. Heida licht toe: “Maximaal veertig studenten van verschillende opleidingen onderzoeken de toepassing van TEO. Op een locatie aan het water gaan zij in groepjes een TEO-systeem ontwerpen en uitvoeren. Met een waterfilter, pomp, warmtewisselaar en andere benodigdheden moeten zij een zwembadje enkele graden verwarmen. Oplossingen worden daarbij beoordeeld op energiezuinigheid; welke installatie behaalt tegen zo min mogelijk energie het hoogste rendement?”

Theo Heida

Innoveren is belangrijk

Achter de plannen voor de Delta Tech Challenge schaarden zich het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en de bureaus Procap en IF-technology, Hogeschool Amsterdam en gemeente Amsterdam. Met deze Challenge hopen de organisatoren onderwijs en praktijk dichter bij elkaar te brengen en innoverend vermogen te stimuleren. “Het is leuk en belangrijk om te innoveren. Je hoopt dat er een soort kortsluiting ontstaan tussen onderwijs en praktijk”, aldus Heida. Bijvangst is dat jongeren geïnteresseerd raken voor het werk in watergelateerde beroepen.

Voor alle niveaus

Volgens Heida kunnen ook andere steden en onderwijsinstellingen de Delta Tech Challenge organiseren. “Mbo, hbo of wo; alle niveaus kunnen ermee aan de slag. Zolang er maar een onderwijsinstelling en een waterschap zijn die het initiatief ondersteunen.”

De ambitie is om zoveel mogelijk studenten van verschillende onderwijsinstellingen te laten deelnemen in verschillende regio’s. Bij volgende edities wordt een ander vraagstuk gekozen op het gebied van water, gezondheid, veiligheid, klimaat en energie. Meer info op de website.


Delta Tech Challenge over TEO beoogt “kortsluiting” tussen onderwijs en praktijk was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.