“Het is ontzettend belangrijk om te investeren in talent”, zegt Madelein van Acker, HR-manager van jachtbouwer Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw (Feadship). Het bedrijf stelde afgelopen jaar voor de derde keer studiebeurzen beschikbaar aan getalenteerde studenten. Het beurzenprogramma is onderdeel van de sectorbrede Human Capital Agenda van de Topsector Water & Maritiem.

Madelein van Acker, HR-manager De Vries Groep

Van Acker: “We hopen via onder andere de studiebeurzen jonge, slimme mensen te enthousiasmeren voor de maritieme industrie, een relatief kleine sector. Pluspunt is dat zij worden gestimuleerd om een waterambassadeurschap vorm te geven en hun enthousiaste verhalen te delen. Daar profiteert de hele sector van.”

Activiteiten van beursstudenten

Else Boutkan, programmamanager Human Capital bij de topsector Water & Maritiem, licht het beurzenprogramma toe. “Studenten zijn twee jaar waterambassadeur, verzorgen gastlessen, maken blogs voor Water, WereldWerk! en dragen bij aan sectorbrede imago-evenementen, zoals Battle of the beach, Roadshow Water, Dutch Wavemakers en het Wereld Water College. Ze vormen een actieve community die gezamenlijk activiteiten onderneemt. De studenten krijgen coaching in persoonlijke ontwikkeling, innovatievermogen en didactiek. Dankzij de pluriformiteit van deze groep kunnen zij gezamenlijk een totaalverhaal over de watersector uitdragen.”

Uitbreiden contacten

Boutkan vervolgt: “Werkgevers kunnen een voorkeursopleiding aandragen voor de werving. Met bezoeken aan het bedrijf of opdrachten kan de werkgever de persoonlijke contacten uitbreiden.” Zo ook bij de Groep Koninklijke De Vries Scheepsbouw. “Wij vragen studenten ook om een stage of praktijkopdracht uit te voeren. Zo leren ze de vele facetten van het mooie vak jachtbouw kennen”, aldus Van Acker. Dit najaar brengen de studenten een bezoek aan De Vries Scheepsbouw Makkum, één van de afbouwwerven van het bedrijf.

Tot slot is er een community van alumni-waterbeursstudenten. De alumni worden uitgenodigd bij excursies en er is een jaarlijkse alumnibijeenkomst. Ook worden ze gestimuleerd om actief te blijven als waterambasssadeur.

Thijs de Klein krijgt waterbeurs uitgereikt door Peter Heij, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijdragen aan totaal

Boutkan vat de voordelen samen: “Meer bekendheid onder de doelgroep van toekomstige medewerkers vergroot de kans op toestroom van talent naar je bedrijf. Maar met het investeren in een student, draagt de werkgever ook bij aan de topsector als totaal. Met een talentpool bevorderen we de instroom van toptalenten naar onze sector, waardoor er voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar is.”

24 uur per dag waterambassadeur

Studenten zijn ook enthousiast. Tim heeft een internationale stage bemachtigd, volgens hem mede dankzij het waterambassadeurschap. Hij nam zijn rol serieus: “Pas toen ik naar scholen ging, merkte ik pas hoe belangrijk het is om jongeren over water te vertellen. Ze weten er echt weinig van.” Dave formuleert het als volgt: “Waterambassadeur ben je 24 uur per dag.”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, maritieme organisaties, waterschappen en diverse werkgevers sponsoren waterbeurzen. “In 2019 hopen we minimaal veertig beurzen beschikbaar te stellen”, aldus Boutkan. De programmacoördinatie zorgt daarbij voor de werving, communicatie en administratie rond de studiebeurzen.

Meer informatie zie www.waterwereldwerk.nl. Of lees Waterbeurs carrièreboost voor getalenteerde studenten en Nieuwe waterbeurzen uitgereikt.

Ook een waterbeurs beschikbaar stellen? Neem contact op met programmamanager Else Boutkan


Investeren in talenten via waterbeurs was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.