Docenten zijn aan de slag tijdens een reguliere nascholing van het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Foto: Betasteunpunt Zuid-Holland.

Bedrijven of organisaties uit de watersector die bezig zijn met de energietransitie of klimaatadaptatie opgelet. Het Bètasteunpunt Zuid-Holland zoekt twee tot vier partijen die Havo-docenten in het voorjaar van 2019 een praktijkgerichte context kunnen bieden voor hun lessen. “Als een hoogheemraadschap of een ingenieursbureau kan laten zien waar het vak natuurkunde, scheikunde of biologie in de praktijk terugkomt, gaan de onderwerpen later voor de klas veel meer leven”, vertelt Renée Prins, programmamanager Bètasteunpunt Zuid-Holland.

De deelnemende bedrijven of organisaties krijgen in het voorjaar van 2019 een groep van maximaal dertig docenten uit het voortgezet onderwijs op bezoek. De bedoeling van de excursie is dat de docenten inspiratie opdoen voor vernieuwende en uitdagende lessen wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie. “Het werven van een nieuwe generatie watertalent kan niet vroeg genoeg beginnen. Tijdens de excursie zullen jonge waterambassadeurs ook vertellen over hun watergerelateerde opleiding zodat docenten in het vervolg ook vaker kunnen refereren aan leren en werken in de watersector”, zegt Else Boutkan, programma-coördinator Human Capital van de Topsector Water & Maritiem.

Afvalwaterzuivering als energiefabriek
Als een waterschap kan laten zien dat er dankzij de bètavakken veilige dijken kunnen worden gebouwd of een ingenieursbureau toont aan dat dankzij hun technische kennis afvalwaterzuiveringen ‘energiefabrieken’ worden, hebben docenten prachtige verhalen voor in de klas. Het programma bij de bedrijven start in de namiddag (na de lessen van de docenten) en kan tot het begin van de avond duren. Het Bètasteunpunt kan desgewenst ondersteuning bieden bij het maken van een interessante excursie.

Win-win
Tijdens de lerarenopleiding worden tegenwoordig ook bedrijfsstages verzorgd. Dit programma loopt nu zo’n drie jaar en daaruit blijkt dat stages win-winsituaties opleveren. Bedrijven krijgen de ruimte om een opdracht te formuleren die past bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Ook zijn de bedrijven vaak positief verrast te zijn over de proactieve houding van de docenten. Zij blijken zeer geïnteresseerd in het gemaakte lesmateriaal en verslagen van de docenten.

Contact
Renée Prins van het Bètasteunpunt is tevens regiocoördinator voor de programma’s Jet-Net & TechNet Noord- en Zuid-Holland en zij heeft ruime ervaring met het maken van programma’s voor docenten. Aanmelden en meer informatie over deze activiteit via Else Boutkan programmacoördinator Human Capital Topsector (else@somethingelse.nl) of Bètasteunpunt Zuid-Holland Renée Prins (r.j.prins-1@tudelft.nl).


Waterexcursie gezocht voor ‘Docenten on Tour’ was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.