Thijs Strating gaat bij de gemeente Bergen in Limburg aan de slag als trainee stedelijk water. Foto: Nationaal Watertraineeship.

Thijs Strating is de eerste trainee die het National Watertraineeship Stedelijk Water volgt. Werkgever Gemeente Bergen in Limburg is blij met het jonge talent. Begeleider Joop Schaap: “Klimaatverandering zorgt voor serieuze vraagstukken. We merken nu al dat Thijs veel kennis meebrengt en dat hij een frisse blik heeft.” Hugo Gastkemper, directeur van RIONED en Ingrid Schröders, opleidingsmanager bij Wateropleidingen benadrukken hoe belangrijk het is om bestaande kennis over waterbeheer in bebouwd gebied en riolering te verspreiden en te benutten.

Wat houdt het Nationaal Watertraineeship met Stedelijk Water precies in? Thijs vertelt: “Ik werk vier dagen voor Gemeente Bergen (Limburg) en de vijfde dag besteed ik samen met NWT-groep 16 aan trainingen of aan gezamenlijke projecten. Verder volg ik nog extra trainingen op het gebied van stedelijk water. Deze gaan bijvoorbeeld over het voorkomen van wateroverlast in de stad en over het rioolstelsel. De trainingen worden verzorgd door Wateropleidingen. Ik heb net de eerste van drie inleidende trainingsdagen over stedelijk water gehad.”

Praktijkkennis
“Tijdens mijn HBO Land en watermanagement en in de master Climate Studies kwamen onderwerpen als klimaatverandering en (hemel)wateroverlast al wel aan bod”, vervolgt Thijs, “maar in de trainingen van Wateropleidingen gaan we hier veel dieper op in, krijgen we kennis van praktijkvoorbeelden en leer ik zelf ook berekeningen maken. Het is de bedoeling dat ik straks op beleidsniveau mee kan denken over dit soort zaken. Vandaar dat ik wil leren welke maatregelen je kunt nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering in de stad; wat werkt wel, wat werkt niet en waarom?”

Vergrijzing
Joop Schaap is specialist riolering en water bij de Gemeente Bergen. “Onze sector vergrijst. Zelf ben ik 61 en Thijs is bij ons veruit de jongste. Voor ons is dit traineeship een mooie kans om jong talent binnen te halen. Wat ik ook erg belangrijk vind, is dat we jongeren de kans geven om binnen te kijken bij een gemeente. Zeker bij een kleine gemeente zoals de onze, is het werk erg divers. Juist omdát we zo klein zijn, krijg je met allerlei zaken te maken. Dat weten veel afstudeerders niet.”

Klimaatstresstest
Schaap: “Het afgelopen half jaar hebben we in onze regio een klimaatstresstest uitgevoerd om te kijken waar potentiele problemen liggen, qua hitte, droogte, wateroverlast. Deze informatie moeten we nu vertalen naar de praktijk en integreren in het Gemeentelijk RioleringsPlan. Moeten we ons beleid aanpassen, zijn extra investeringen nodig? Over dit soort zaken gaat Thijs ook meedenken. Verder speelt communicatie een belangrijke rol als het gaat om klimaatadaptatie. Om burgers en bedrijven te betrekken bij ons werk, moeten we weten wat inwoners aanspreekt en hoe we hen kunnen bereiken. Thijs heeft hier waarschijnlijk andere ideeën over dan de oudere generaties.”

Krachtenbundeling
Dat gemeente Bergen de eerste werkgever is met een trainee die zich specialiseert in stedelijk water, is naar aanleiding van de landelijke RIONED-dag die plaatsvond op 1 februari van dit jaar. Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED: “Dit traineeship is het resultaat van een slimme krachtenbundeling.
Het komt voort uit een samenwerking tussen Het Nationaal Watertraineeship, Stichting RIONED en Wateropleidingen. Bij Stichting RIONED ontwikkelen en ontsluiten we de kennis voor het stedelijk waterbeheer, Wateropleidingen weet hoe je kennis overbrengt op vakmensen en het Nationaal Watertraineeship heeft het netwerk dat werkgevers en jong talent samenbrengt.”

Trainees bieden uitkomst
Ook Ingrid Schröders, opleidingsmanager bij Wateropleidingen is enthousiast over het traineeship: “Gemeenten hebben een belangrijke taak in klimaatadaptatie, dus extra menskracht met actuele kennis is hard nodig. Het lastige is dat er vaak wel geld beschikbaar is voor projecten, terwijl er geen ruimte is om meer FTE’s aan te nemen. In dergelijke onevenwichtige situaties biedt het traineeship uitkomst. Trainees hoeven namelijk niet op de payroll van de gemeente te komen, maar kunnen ook op de payroll van het Nationaal Watertraineeship indien gewenst. Gemeenten die op zoek zijn naar een oplossing, adviseer ik om vooruit te kijken. De vergrijzing zorgt ervoor dat er in de komende jaren veel werknemers uitstromen. Door nú te investeren in een trainee, is de kans groot dat je over twee jaar een gespecialiseerde collega in dienst kunt nemen.”

Dit artikel verscheen eerder op www.nationaalwatertraineeship.nl

Meer informatie over onderwijs, opleidingen en werken in de watersector. Ga naar: www.waterwereldwerk.nl


Eerste nationale watertrainee Stedelijk Water aan de slag was originally published in Water, wereldwerk! on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.