Studiebeurzenprogramma Topsector Water & Maritiem

Wat houdt het studiebeurzenprogramma van Topsector Water & Maritiem in?

De Human Capital Agenda wil het imago van de topsector versterken en de instroom van getalenteerde arbeidskrachten stimuleren door diverse activiteiten en instrumenten. Een belangrijk instrument is het studiebeurzenprogramma. Dit programma is gericht op talentontwikkeling en daarnaast educatie en bewustwording over watergerelateerde vraagstukken onder een brede doelgroep door middel van een (water)ambassadeursprogramma. Jaarlijks worden tientallen (>40) beurzen uitgereikt aan studenten.

Opbrengst voor werkgever

Het beschikbaar stellen van een studiebeurs heeft diverse voordelen.

  • De werkgever draagt bij aan het ambassadeursprogramma (waterbewustwording, imagoversterking en instroombevordering).
  • De werkgever heeft toegang tot een pool met tientallen talentvolle studenten en (aankomende) jonge professionals. Dit zijn toekomstige instromers in de sector, en misschien wel in het bedrijf.
  • Inzet van een enthousiast team van waterambassadeurs voor extra impact van imago- en educatieactiviteiten via gastlessen, promotieacties bij evenementen en enthousiasmerende blogs/vlogs op WaterWereldWerk!
  • Samenwerking met vele werkgevers, regio’s en opleidingen aan een mooi en interessant beurzenprogramma.

Wat investeert de werkgever?

  • De beurs (50% van college- of schoolgeld per jaar, gedurende twee jaar) en eenmalig trainingskosten van circa 500 euro.
  • Bijdrage in natura aan de selectie (pitch verzorgen, jureren, selecteren).

Optioneel

  • Faciliteiten of organiseren van bijeenkomsten of excursies voor de studenten.
  • Het bieden van een (afstudeer)stage of andere individuele begeleiding of coaching.
  • Bijdrage aan invulling waterambassadeursprogramma.

Meer informatie via Else Boutkan, programmamanager Human Capital bij Topsector Water & Maritiem; else@somethingelse.nl

Zie ook het artikel over het studiebeurzenprogramma op ons social mediaplatform.

Kent u studenten die geïnteresseerd zijn in een beurs van Topsector Water & Maritiem? Verwijs hen naar de studiebeurzenpagina voor studenten mbo, hbo en wo.